Låt personalen förbättra klimatet på arbetet

Detta utbildningsflöde ger era medarbetare möjlighet att arbeta med klimatrelaterade beteenden och vanor på jobbet. Det ger utlopp för medarbetarnas klimatambitioner.

Varför integrera klimatåtgärder på företaget?

Klimatet är ett av de hetaste ämnena 2020. Och på goda grunder. Vi måste ta ansvar och agera om vi vill skapa förändring. Många söker sig till anställningar där de kan göra skillnad för företaget och göra en insats i klimatfrågan.

Hållbarhet är något vi alla behöver vara medvetna om i vårt arbete. I synnerhet som vi tillbringar så många timmar på vår arbetsplats. Det är viktigt både för företagets och klimatets bästa.

Att göra klimatet till en del av din arbetsdag

Syftet med kursen är att erbjuda praktisk handling till alla de som har viljan att agera för klimatet. Målet är att alla anställda ska veta vad de kan göra i sitt arbete för att göra skillnad för klimatet.

Vi garanterar maximal effekt av utbildningen genom användning av inlärningsspel, självtester, minispel, praktiska exempel och filmklipp för att:

Klimatkursen ingår i utbildningsflödet Företagsansvar och består av följande moduler:

01. Introduktion till klimatutbildningsflödet

02. Självutvärdering om klimatet

03. Energibesparingsspelet

04. Matsorteringsspelet

05. Transportspelet

06. Idébank om klimatet

07. Frågesport om klimatet

Learningbank Lifecycle Platform

En kraftfull plattform för företag att bygga träning till de anställda

Alla learning flows är del av Learningbanks Lifecycle Plattform

Boka personlig demo

Berätta lite om dig så visar vi dig mycket mer från oss. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter din registrering.

‏Är ni redo för att ta ett stort steg med er utbildning och forma morgondagens medarbetare?