Compliance-utbildning som sitter

‏Alla branscher påverkas av ständigt förändrad lagstiftning och sårbarhet kring IT-säkerhet. Idag står personalen för den största risken gällande databrott och säkerhet. Det är avgörande att ge personalen djupgående insikter i och förståelse för deras ansvar.

‏Utbildning och lärande är centralt för att nå hög efterlevnadsnivå


‏Learningbanks plattform för kontinuerlig utbildning ger företagets efterlevnads-, HR- och IT-funktioner alla nödvändiga verktyg för utbildning som verkligen fungerar, och levererar även revisionsfärdig rapportering. Minska riskerna och höj efterlevnadsnivån med vår robusta och skalbara utbildningslösning.

‏”KK Wind Solutions använde Learningbanks GDPR-modul med stor framgång. Den digitala utbildningen togs väl emot i organisationen och personalen fick konkret återkoppling på sin inlärning och sina kunskaper om tillämpning av GDPR-reglerna i det dagliga arbetet."

Kent Steensgaard, Head of Global HR Corporate, Global HR KK Wind Solutions

‏Spara tid med automatisering, anpassning och repetitionsutbildning

 • ‏Tilldela automatiskt kurser till användare och grupper
 • ‏Planera repetitionsutbildning och tillse efterlevnad
 • ‏Användarvänlig och enkel administration

‏Öka acceptansen med moderna lärupplevelser

 • Var tillgänglig när som helst, var som helst. Vårt moderna gränssnitt ökar engagemang och framgång.
 • ‏Kommunicera direkt med medarbetarna via textmeddelanden och automatiserade mailutskick
 • ‏Belöna utbildning med poäng, medaljer och certifikat

‏Nytänkande ‏efterlevnadsinnehåll

Skapa bättre lärupplevelse och öka kunskapsbehållningen med våra lättinstallerade, spelifierade inlärningsflöden, för snabb igångsättning. Eller bygg ert eget innehåll i valfritt format

 • ‏Distribuera mikrokurser och utökat lärande för bättre resultat
 • ‏Färdigställd utbildning skapad av experter.
 • ‏Nå full potential i era utbildningar med spelifiering

‏Visa organisatoriskt genomslag och var redo för revision

 • ‏Detaljerade rapporter och översikt över framgångsratio
 • ‏Transparenta personalresultat
 • ‏Återkoppling och enkäter

‏Låt oss ha ett möte

Vi vill visa dig hur vår plattform kan hjälpa dig. Berätta om dig själv så kommer vi att kontakta er. Det är helt gratis och utan några skyldigheter. 

John Risør Hansen

VP of Revenue & Growth

Boka a demo