‏Stärk resultaten med digital, spelifierad utbildning

‏Vi skapar digitala lärupplevelser för medarbetarnas hela utvecklingsresa. Det är genom våra upplevelser som vi växer och lär oss nya färdigheter.

‏Hur vi kan hjälpa till

Digital, interaktivt innehåll

‏Vi skapar kursmoduler, interaktivt utbildningsinnehåll, fängslande inlärningsspel och realistisk träning med virtuell verklighet

Plug 'n' Play och mallar

‏Vi erbjuder färdigdesignade mallar, utvecklade av våra utbildningsexperter. På kort tid kan digital utbildning av högsta kvalitet specialanpassas till ert företag.

Anpassat till ert företag

‏Få färdigställda och grundligt testade kursmoduler. Alla våra lösningar kan snabbt anpassas till er varumärkesidentitet och göras klara till era medarbetare.

‏Spel för alla typer av utmaningar

‏Oavsett vilken typ av problem som ert företag står inför behöver medarbetarna vara redo att anta utmaningar. Alla våra spel är tillgängliga genom våra lösningar. Klicka på spelen nedan för att läsa mer och se våra introduktionsfilmer.

‏Konkurrenslagstiftning

Preboarding

DISC

GDPR

‏IT-säkerhet

‏Hygien

‏FN's globala mål

‏3 bra skäl att använda spelifierad utbildning

‏Nöjdheten ökar i

0 %

av fallen

‏Bättre testresultat

0 %

av fallen

‏Bättre testresultat

0 %

‏av fallen

Utbildningslösningar för medarbetarnas hela anställningsresa

Utbilda och stöd individer i varje fas på anställningsresan. Använd våra färdigbyggda lösningar anpassade till era specifika behov.

PRE- OCH ONBOARDING

Ge era anställda bästa möjliga start, nå resultat snabbare och öka kvarhållningen av personal.

Sales

FÖRSÄLJNING OCH SERVICE

Spara pengar och öka försäljningsresultaten med stärkt engagemang och välförankrade produktkunskaper.

GDPR

GDPR OCH COMPLIANCE

Skydda ert företag mot dataläckor och förebygg brottspåföljder och stränga ekonomiska straff.

‏Vem vi arbetar med

‏Våra kunder är allt ifrån medelstora företag till några av världens största koncerner. Vi har skapat den bästa utbildningsplattformen som finns med deras behov framför ögonen.