Mange ledere ønsker at lære mindfulness, fordi de har svært ved at lytte og være nærværende på jobbet. Jeg plejer at give dem en øvelse, som hedder ‘ankeret’. Måske kan den også være til gavn for dig.

Ankeret

I mindfulness træner vi evnen til at holde fokus på åndedrættet. Vores fokus har tendens til at skifte hurtigt over på tankerne igen. Det kan ikke undgås. Så når det sker, flytter vi stille og roligt vores fokus tilbage på åndedrættet. Når man har øvet sig nogle gange i flere minutter med lukkede øjne, så kender kroppen dén fornemmelse af ro. Og det vil være lettere at genskabe roen i andre situationer. I mindfulness kalder vi det at lave et ’anker’.

Med lidt mere øvelse, kan du bruge ankeret til at skabe ro, når du for eksempel lytter til en kollega eller medarbejder. Du kan selvfølgelig ikke så godt sætte dig med lukkede øjne og lytte til dig eget åndedræt, når du skal lytte til en person og vise interesse. Men du kan genskabe din fornemmelse af tilstedeværelse (og ro) ved at holde opmærksomheden på din krop eller dit åndedræt, mens du lytter. Det hjælper dig med være til stede og lytte bedre.

Øvelsen har hjulpet mange ledere med at genfinde glæden og meningen ved lederjobbet.

 

Dyrk nærværet og smit positivt

Mange bliver ledere af samme grund som sygeplejersker: De vil gerne hjælpe andre. Men i en presset hverdag glider den længsel ofte lidt i baggrunden. Når disse ledere øver dig i at være nærværende, kommer den længsel tilbage til dem, og de fortæller, at deres arbejde giver mere mening.

Jeg ledte på et tidspunkt et mindfulness forskningsprojekt i en stor dansk bank: Projektet viste, at der er forskel hvad ledere og medarbejdere får ud af mindfulness. For medarbejderne handler det meget om overblik, struktur osv. Men for lederne handler det om nærvær i relationerne på jobbet. Når en leder giver sig tid til at dyrke nærværet, så kommer der ofte noget tilbage til dem, som de har en længsel efter.

Hvis de tager tempoet ud af situationen, kan de være nærværende i relationen. Og hvis de bruger et mentalt ‘anker’, når de skal lytte til en person, giver det mange fordele. Man kan bedre lytte til medarbejderen eller kunden – og dvs. også opfange vigtige budskaber, som bliver sagt mellem linjerne. Og hvis man øver sig i det mens man er på arbejde, vil det også smitte positivt af på ens private relationer i fritiden.

Mindfulness er enkelt. Men det kræver alligevel lidt øvelse. Så hvis du ønsker at opnå den fulde helbredsmæssige og effekt, anbefaler jeg, at du går et spadestik dybere og tager kontakt til mig eller en anden uddannet mindfulness instruktør.

Chris Norre, Mind Business