Deloitte University har i år stillet 7000 virksomheder i 130 lande nogle skarpe spørgsmål om deres største udfordringer. Hele 60% svarede at den voksende kompleksitet og hastighed er en barriere for at nå deres mål og eksekvere på deres strategier.

Studiet fra Deloitte har eksamineret 10 nye tendenser – herunder ’Employee Experience’, som rummer flere spændende bud på, hvordan du som leder og HR funktion håndterer den voksende kompleksitet. I december stiller Learningbank skarpt på tendensen og tilbyder dig 3 nye indsigter – godt krydret med enkle fif fra de allerdygtigste virksomheder, som du selv kan afprøve i din egen organisation.

Hvordan navigerer virksomheder og medarbejdere i kompleksiteten?

 

Aldrig før har virksomheder været mere afhængige af medarbejdernes evne til at navigere i den voksende kompleksitet. Truslen er til at få øje på: Nye teknologier, forbrugervaner og forretningsmodeller ser dagens lys, og veletablerede virksomheder disruptes og rives op med rødderne. Nogle taler endda om, at den fjerde industrielle revolution er over os. At virksomheder skal forny sig, og tilpasse sig til nye teknologier og forbrugervaner, kan ingen efterhånden være i tvivl om. Spørgsmålet er, hvordan vi navigerer kompleksiteten.

At tænke klart er blevet vigtigere – og sværere


I nutidens marked er der brug for at skabe mening og finde vejen frem dér, hvor den kan være svært at få øje på. Behovet for at tænke klart er blevet større. Men med mobiler der tjekkes 8 billioner gange dagligt og enorme informationsmængder, som rammer os døgnet rundt i forskellige kanaler, er netop dette blevet sværere end tidligere: At tænke klart.

Employee Experience Management skal gøre arbejdslivet meningsfuldt og produktivt

Nogle af verdens dygtigste virksomheder har fokus på problemet, og er begyndt at lægge nye strategier for at gøre arbejdslivet mere produktivt og meningsfuldt for den enkelte medarbejder. 

Tendensen hedder Employee Experience Management. Hos Airbnb har man allerede i flere år haft et Employee Experience Team, som skal sikre KPI’er i relation til produktivitet og meningsfuldhed. Og noget tyder på, at Airbnb mener det seriøst, for den tidligere HR direktør har samtidig fået ny jobbeskrivelse og titel som Chief Employee Experience Officer.