gdpr compliance tips

GDPR står for General Data Protection Regulation (persondataforordningen), og handler om nye krav til håndtering af persondata, og det vil ændre, hvordan offentlige og private virksomheder behandler individers personlige data. Mange af GDPR-principperne er grundlæggende de samme som i den nuværende databeskyttelseslov, Data Protection Act (DPA). Derfor har virksomheder, der overholder DPA, allerede et solidt fundament, som de blot skal bygge videre på. Men der er stadig meget at tage fat på, da der er nogle nye elementer, som kræver ny adfærd hos medarbejderne.

Dette er ikke en udførlig guide, men tre trin, som kan hjælpe, hvis I ikke allerede har forberedt medarbejderne til GDPR, eller som et kig i bakspejlet for at sikre at I er helt klar til EU's persondatalov.

1) Awareness er afgørende for GDPR-overholdelse

Start fra toppen! Sørg for at ledere, beslutningstagere og nøglepersoner i organisationen er opmærksomme på, at kravene ændrer sig i forbindelse med indførslen af GDPR. De skal have indsigt i den indflydelse, det får i forhold til virksomhedens politikker og procedurer for sikring af persondata. Ledere, beslutningstagere og nøglepersoner har også gode muligheder for at identificere de områder, hvor der kan opstå compliance-brud i forbindelse med GDPR.

Dernæst kommer det til Awareness hos ALLE medarbejdere. Det er vigtigt med ledelsens opbakning, hvis budskabet skal nå ud til medarbejderne. De skal gøres opmærksomme på de ændringer, GDPR medfører, fx ved hjælp af forskellige virkemidler til at skabe awareness – som små gimmicks, plakater, e-mails, møder, quizzer eller lignende.

Både ledelsen og medarbejdere skal også have kendskab til konsekvenserne, hvis de ikke overholder persondataforordningen. Dette omfatter nemlig bøder i en størrelsesorden på op til 20 millioner euro eller 4 % af den årlige omsætning – og samtidigt risikerer virksomheden at få et ordenligt hak i sit omdømme (fx som i artiklen ”SKAT krænker danskernes privatliv”).

 

2) GDPR-træning

Der ligger et stort stykke arbejde i at leve op til forordningen, især fordi det drejer sig om medarbejdernes adfærd, som skal ændres. Og det er svært! Derfor skal der trænes. Virksomhedens medarbejdere skal have en indføring i, hvorfor forordningen er nødvendig, så de forstår meningen. Derefter skal de have indsigt i, hvad det betyder for den enkelte medarbejder, og hvordan det påvirker deres daglige arbejde.

Organisationen bliver først compliant, når medarbejderne har indsigt i og forståelse for GDPR, både som privatperson, der er interesseret i, at ens egne personlige data er beskyttet, og dernæst som medarbejder, der forstår hvordan deres konkrete handlinger i hverdagen, er medvirkende til at sikre kundernes personlige data.

Gør træningen digital

Hos Learningbank er vi fortalere for at involvere medarbejderne fremfor blot at informere. Når der skal læres noget nyt, skal medarbejderne engageres i læringen, så de husker, det de lærer – også en måned efter, de har lært det. Nå ja, og så viser studier, at vi bruger mindre tid på at lære, når det er digitalt. Hele 40-60% mindre tid i forhold til traditionel undervisning.

Med digital GDPR-træning kan I skabe virkelighedsnære scenarier, som gør det nemmere for medarbejderne at afprøve og opnå viden om, hvad der er korrekt adfærd i forskellige situationer.