Vi bruger i dag software til at styre alt fra vores arbejdsopgaver over indkøbslister til elpærerne i hjemmet, og stadig flere virksomheder bruger også software til at understøtte de læringsprocesser, som medarbejderne skal igennem.

Et rendyrket system til det formål hedder et Learning Management System (LMS), og når du skal vælge det rette LMS, bør du tænke compliance-træning ind.

Compliance har på sin vis altid været relevant at forholde sig til for virksomheder og organisationer, men udtrykket har fået fornyet fokus, siden EU’s Persondataforordning (måske bedre kendt som GDPR) trådte i kraft i 2018 efter en håndfuld års diskussion i EU-systemet. Og i dag er kendskabet til regler og procedurer noget, der fylder i hverdagen de fleste steder - både i relation til onboarding af nye folk og til videre- og efteruddannelse af de eksisterende medarbejdere.

Under compliance med digital læring kan det f.eks. være træning i anti money laundering (AML) (på dansk anti hvidvask), gdpr træning, træning i IT-sikkerhed eller træning i anti-korruption.

Vælg et LMS, der sikrer lette opdateringer

Da compliance-træningen er noget, der er relevant både i onboardingforløb og i den løbende uddannelse af medarbejderne, og da de regler, man skal være compliant i forhold til, ændres løbende, bør træningen tilrettelægges på en måde, der er dynamisk. Det er med andre ord ikke hensigtsmæssigt at trykke en medarbejderhåndbog, der instruerer medarbejderne i at være compliant - både fordi den måde at lære på med stor sandsynlighed ikke giver de bedste resultater, og fordi det indebærer en stor risiko for, at materialet hurtigt bliver forældet og dermed skal laves om, genoptrykkes og deles ud igen.LMS compliance Learningbank

Tværtimod giver det mening at slå to fluer med ét smæk og sikre sig, at det LMS, du bruger, kan håndtere compliance-træning. Det er afgørende, at denne funktionalitet er blevet tænkt ind fra begyndelsen og har fået noget “kærlighed” fra udviklerne - det er ikke et sted, hvor du har lyst til at opleve venstrehåndsarbejde og småfejl hist og her. I dette hjørne af din forretning er der groft sagt ikke plads til fodfejl; de kan koste dig dyrt i den sidste ende. 

Tjekliste: Sådan vælger du det rette LMS til din compliance-træning

Når du skal vælge det rigtige LMS-system og have compliance-træningen for øje, kan du med fordel gå til opgaven med udgangspunkt i en tjekliste:

  • Dit LMS bør være SCORM-kompatibelt. SCORM er industristandarden for e-læring-systemer.
  • Du skal stille krav til rapporteringsmulighederne. Det er afgørende, at du løbende kan holde øje med, hvordan træningen skrider frem, og om medarbejderne gennemfører den træning, de skal.
  • Du skal stille krav til fleksibiliteten i relation til, hvordan du definerer brugergrupper med udgangspunkt i roller, funktioner, afdelinger og så videre, så du kan overvåge træningen på det niveau, du ønsker.
  • LMS’et skal kunne håndtere Single sign-on (SSO), så både medarbejderne og dine it-supportere ikke skal bøvle med glemte passwords.
  • Dit LMS skal kunne tilgås fra mobiltelefonen - brugere er forskellige, og nogen foretrækker at gennemføre træningen fra deres telefon. Her må teknologien ikke blive en stopklods.
  • Systemet skal kunne notificere og advisere brugerne - og det skal kunne køre automatisk, så forfejlede manuelle processer ikke ødelægger læringsflowet.

Få det fulde overblik over, hvordan du bedst muligt kommer i gang med compliance-træning i din organisation. Download e-bogen “Kom bag læringspsykologien i hjernen og sæt strøm til jeres compliance-træning”.