Mand tager springet og booster sin udvikling

Det har aldrig været vigtigere end netop nu - at fokusere på medarbejderudvikling. Men som så mange andre, kæmper du måske også for at gøre det mere effektivt?

Her kan du få indblik i, hvordan du kan effektivisere og booste udviklingen af dine medarbejdere med stretched learning.

I dette blogindlæg dykker vi ned i udviklingsfeltet i dag, og viser dig, hvordan du kan bruge stretched learning til at skabe bedre resultater og gladere medarbejdere.

Hvorfor er udvikling vigtigt?
I en undersøgelse fra LinkedIn Learning er 94% villige til at blive i jobbet, hvis virksomheden investerer i deres karriere. Så hvis du vil fastholde medarbejdere, skal du fokusere på udvikling. I samme undersøgelse understregede respondenterne, at den største barriere for udvikling – er manglen på tid til at lære noget nyt. Det er især Millennials, som trækker denne op, og da de i 2020 vil udgøre en tredjedel af arbejdsstyrken, er det meget relevant ift. at tiltrække og fastholde netop den generation.

Udvikling er en vigtig del af medarbejderrejsen?
Hvis virksomheder ikke lever op til medarbejdernes forventninger, er de mere tilbøjelige til at finde et nyt job. Mens HR-ledere anerkender dette, ser tiden ud til at være den største fjende i bestræbelsen på udvikling. Ny forskning viser, at HR-ledere prioriterer operational excellence. Dog var kun en tredjedel af den samlede arbejdsstyrke enige i, at de får mulighed for at tilegne sig de nye færdigheder, som der er behov for.

Både ledere og medarbejdere er enige om, at det er svært at finde tiden til at lære. Men at finde tiden til at lære, og at understøtte en læringskultur, er absolut relevant. Selv hvis der er en læringskultur i organisationen, skal der stadig også være en god måde at lære på, som er tilpasset medarbejderen og let at administrere. Det er her stretched learning kommer ind i billedet.

Hvad er stretched learning, og hvordan kan du arbejde med det?
Stretched learning er en omhyggelig måde at sprede læringsmateriale ud over tid. Dette giver medarbejderen mulighed for at opfange, forstå og reflektere over specifik læring og anvende det i praksis, inden han eller hun går videre til næste trin.

Nedenfor har vi opridset elementerne i stretched learning (- og hvordan du bruger dem).

1. Maks. en til to læringsmål for hver læringsaktivitet
Først og fremmest hjælper stretched learning dig med at undgå ’lærings-overload’. For mange læringsmål overbebyrder medarbejderne, hvilket øger risikoen for ineffektiv læring – eller ingen læring overhovedet. Hvis du giver medarbejderen et eller to mål at fokusere på, vil du opleve bedre resultater.

 

2. Gør plads til refleksion efter hver læringsaktivitet
”Busy is the new stupid” understreger Bill Gates og Warren Buffet i deres talks om the importance of time. Når du lærer noget nyt, har du også brug for tid til at fordøje det for at udvikle dig. Som følge deraf, forankres viden og skaber et bedre grundlag for forståelse af den videre læring. Derfor skal du sikre, at medarbejderne får tid nok til at reflektere og fordøje læringen.

3. Gør det tydeligt hvor man kan få støtte
At medarbejderen får plads og tid til refleksion, sparring, nye input og diskussioner omkring læringen – er essentiel for at forankre viden og dele den blandt andre medarbejdere. Kort sagt, gør det klart for medarbejderen, hvor han eller hun kan få støtte.

4. Planlæg læringen efter kontekst
Når du planlægger læringen, skal du sørge for, at den passer til konteksten, og ikke når HR eller ledelsen synes det passer i kalenderen.

Tænk over dit emne. Er det omfattende? Er det presserende? Hvis fx emnet er omfattende, bør du planlægge læringen over en længere periode.

Hvis det derimod er let at forstå, kan du planlægge det over en kortere periode. Det kan være en god idé at kigge nærmer på læringsflows, som du kan læse mere om her.

5. Inddeling af læring i små, varierede bidder, der er lette at fordøje
I japansk organisationsfilosofi finder du udtrykket “Kaizen”, der betyder kontinuerlige forbedringer, og virksomheder som Toyota er berømte for dette. Kaizen fokuserer på de små skridt, du tager for konstant at blive lidt bedre. Det er i overensstemmelse med stretched learning.

Ved at inddele din læring i mindre stykker og i forskellige variationer skaber du en stabil og mere håndgribelig læringsoplevelse. Hvis du gerne vil forbedre dit læringsindhold, kan du finde inspiration her!

6. Gør plads til at praktisere den nye læring
“Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.” Mens de berømte ord fra Abraham Lincoln understreger værdien af forberedelse og tilegnelse af nye færdigheder for senere at producere, understreger stretched learning behovet for at gøre brug af sin nye læring undervejs i det daglige arbejde. I retning af learning by doing.

Det er med andre ord afgørende for effekten af læringen, at medarbejderen har plads og tid til at udvikle sig og afprøve den nye viden i praksis. Som et resultat af dette er vi i stand til at udvikle os bedre fagligt – ved at kombinere den nye viden med anvendelse i praksis.


Udvikling tager tid, og stretched learning kan helt sikkert hjælpe dig. 
Hvis du anvender stretched learning, i din virksomhed, fremmer du ikke blot tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere. Du opbygger også en meget mere effektiv læring, som skaber resultater på bundlinjen. Den kontekst og de mål skal du huske at medregne i din ligning, når du sætter tid af til medarbejderudvikling.