Vidensdeling organisationer

Det styrker forretningen, når man deler den viden og de erfaringer, der allerede er til rådighed blandt medarbejderne.

Bliver du vred, hvis en kollega kritiserer dig eller giver negativ feedback? Og glemmer du at bruge de erfaringer, som andre har gjort sig, når du skal løse dine arbejdsopgaver?

Hvis ja, så er det en god idé at se nærmere på hvordan vidensdeling kan blive en integreret del i din virksomhed -så I kan blive en lærende organisation, der samtidigt bliver mere effektiv.  

Sådan gør du:

  • Start en mentorordning

  • Skab et trygt læringsmiljø

  • Del fejlene, så andre ikke begår dem

  • Evaluér på projekter

  • Vær åben for kritik og feedback som leder

  • Del jeres viden digitalt i et LMS

  • Brug jeres kompetencer på tværs af afdelingerne

 

Hvad er vidensdeling?

Måske tænker du, at I allerede har masser af vidensdeling internt i din organisation.

For hvad med alle de informationer, som fx rapporter, produktviden, regler, dokumenter og procedurer, I har tilgængelige?

Sagen er dog blot, at denne nemt tilgængelig information ofte kun rummer 10 % af vidensdelingen.

80-90 % af vidensdelingen er den mere ubevidste “tavse” viden. Den rummer den enkelte persons erfaringer, hvilke fejl vi tidligere har begået, samt kompetencer, faglige metoder, viden og læring.

Sådan åbner du op for vidensdelingen

Det styrker forretningen, når man deler den viden og de erfaringer, der allerede er til rådighed blandt medarbejderne. Alligevel er vidensdeling en mere kompleks størrelse end som så, og derfor kræver den ledelse og styring.  

Til en start kan det være en idé at udvikle mentorprogrammer internt i organisationen. For på den måde kan nye og mindre erfarne medarbejdere udvikle sig og blive mere effektive ved at få råd og vejledning fra erfarne kollegaer.

Samtidigt giver mentorprogrammer ofte meget til mentorerne selv, da de bliver bedre til at sætte ord på den viden, de allerede har tilgængelig. Desuden kan det være til stor inspiration og enormt givende at medvirke til, at en kollega vokser og udvikler sig.

For at komme skridtet tættere på at blive en lærende organisation, skal udvikling dog være en fastindgroet praksis i virksomheden. 

Et støttende læringsmiljø

Fortæller du bramfrit din mening over for en kollega? Eller er du mere tøvende? Præmissen for at skabe et støttende læringsmiljø er nemlig, at alle skal føle sig trygge ved at udtrykke deres tanker og meninger (Peakon, 2018).

Et støttende læringsmiljø har plads til de dumme spørgsmål, og så skal man kunne dele sine fejl, så andre ikke også begår dem – uden at blive set skævt til. På den måde kan man forsøge sig med en alternativ løsning næste gang, frem for den sædvanlige, der alligevel ikke virker.

Husk også at evaluere på de enkelte projekter: Hvad gik godt og hvad gik mindre godt? Og så skal lederne selv engagere sig, være åbne i debatten, spørge efter nye perspektiver og invitere til at folk giver kritik og feedback.

Digital vidensdeling

Del jeres viden og omform den til læringsmoduler i et Learning Management System (LMS). På den måde kan I gøre jeres viden let tilgængelig i en form for internt wiki, for både fremtidige og nuværende medarbejdere.

Alternativt, kan I annoncere via jeres kommunikationskanaler, hvis I holder et mundtligt oplæg, hvor I deler viden for en bestemt medarbejdergruppe.

Hvem ved – måske var der en anden afdeling, der med sådan en åben invitation også kunne have gavn af den nye viden?

 

Eksempler fra Learningbank:

I Learningbank arbejder vi ofte på tværs af faggrupper og afdelinger. Måske du kan genkende, hvordan I allerede også arbejder på tværs – eller også kan du finde inspiration? Her har du nogle af eksemplerne på vidensdeling og deling af kompetencer på tværs i vores organisation:

1. En af vores implementeringskonsulenter har lagt stemme til et digitalt læringsmodul for en kunde

2. Marketing har hjulpet med speak-manus og opsætning af lydudstyr til indtaling

3. Marketing har læst korrektur på content til de digitale læringsmoduler

4. LEA (Learning-afdelingen) har hjulpet med at facilitere workshop om platformen

5. HR og en projektleder er blevet brugt til at teste nye knapper på platformen, da de forstår brugerens tankegang