70/20/10 osf modellen læring

“Hvis vi ikke kommer på kursus, lærer vi ikke noget.” Sådan har du måske hørt dine medarbejdere sige – eller måske endda tænkt selv. Det er dog ikke sådan, virkeligheden helt hænger sammen.

70/20/10-modellen

For 30 år siden designede Morgan McCall det vi i dag kender som 70/20/10-modellen. Kort sagt, så hævder modellen, at den allerstørste andel af vores læring igennem et helt arbejdsliv sker, mens vi løser opgaver og udfordringer i jobbet.

70 % af vores læring sker ved at klare udfordringerne i arbejdsdagen
Vi kan vælge at betragte enhver udfordring, som en anledning til at lære. Det handler om vores indstilling. ’Deliberate practice’ kaldes denne tilgang, eller på dansk: bevidst øvelse. 70 % af den læring vi får kommer altså her fra.

20 % af vores læring sker i dialog med andre
De næste 20 % foregår gennem coaching og sparring med egen leder, kolleger eller gode sparringspartnere i vores netværk.

10 % af vores læring sker gennem formel træning
Kun de sidste 10 % af vores læring sker gennem formel træning, som enten kan være et kursus, en uddannelse, et foredrag eller igennem e-learning.

OSF-modellen

Selvom 70/20/10-modellen stadig er meget anerkendt i dag, er det ikke i alle virksomheder, den fungerer optimalt. Nogle bruger nemlig et andet nummer-system, som fx 50/30/20 eller 56/27/17, og derfor kan man i stedet beholde principperne bag den originale model, fjerne tallene og konvertere den til en OSF-model, der står for on-the-job (O), social (S) og formal (F).

Tænk for eksempel på piloter eller kirurger. Her giver det nemlig klart mest mening, at de til en start lærer mest af den formelle træning, frem for bare at kaste sig over at flyve eller operere, og så lære det hen ad vejen.

Sådan bruger du tiden smart

Hvad enten du bruger 70/20/10- eller OSF-modellen, når du skal coache dit tema, så øv jer i at betragte dagligdagens udfordringer og frustrationer som anledninger til at lære.

Vejen til et højt performende, lærende team er ikke brolagt med masser af lange, dyre hyggekurser med kaffe og kage. Nej, vejen går gennem daglig øvelse (deliberate practice) og refleksion: Hvad har jeg lært af dette? Tilsæt nogle få velvalgte kurser eller læringsmoduler, som svarer præcis til det, du vil have dit team til at lære. Så har du alle ingredienserne til at at skabe et højt performende, lærende team.