pareto princippet digital læring

Tag en nyslebet slagterkniv frem og skær helt ind til benet allerede før du går i gang. For så skaber du nemlig mere værdi. Læs hvordan du fokuserer på at gøre det du kan med digital læring. Og gøre det godt.

Men først skal du lige høre om den klassiske faldgrube: Mange e-learning projekter sigter desværre for bredt. Typisk vil man gerne løse alle virksomhedens kompetencebehov, når man nu endelig får værktøjerne. Og det er uden tvivl en prisværdig ambition. Men udfordringen er, at hvis man prøver at ramme alt, ender det ofte med, at man ikke rigtig rammer noget.

Hvis dit projekt for digital læring skal gøre tydelig forskel, som kan måles på bundlinjen, så gør du klogt i at sætte nogle af ambitionerne lidt på hold.

Skyd en klog genvej med ‘Pareto princippet’ eller 80/20 princippet
Når man bruger Pareto princippet inden for salg, hævder man, at 80 % af en virksomheds salg typisk stammer fra 20 % af kunderne. Og det er ofte forbløffende tæt på virkeligheden.

Det samme princip kan du bruge, når du scoper dit e-learning projekt: Sæt dig selv et mål om at finde ind til de 20 % af din e-learning vision, som skaber 80 % af værdien for jer. Det er nemlig her, du skal fokuserer din indsats. Lad os illustrere det med en historie: Learningbank havde en kunde, som gerne ville lave onboarding, produkttræning, salgstræning, lederudvikling og kundeservicetræning. En stor mundfuld!

Efter en workshop stod det klart, at der ikke var ressourcer til at gøre det hele, hvis det skulle gøres ordentligt! Valget faldt på et solidt onboardingprogram, fordi dét alene ville påvirke flg. områder i virksomheden:

Effekten af et onboarding program i høj kvalitet 

  • Oplæringstid: Reduceret.
  • Dyr transport til kurser: Minimeret.
  • ‘Tavs viden’ og uklarhed: Dokumentation og strømlining.
  • Svingende kundeservice: Lukning af kompetence-gappet mellem fuld- og og deltidsansatte gennem digital læring på mobile devices.

I stedet for at prøve at slukke en masse små ildebrande i din virksomhed, bør du fokusere på det, der giver mest værdi, og gøre det godt. For så får du en løsning der virker. Og dét kan give positive ’spill over’ effekter på mange andre områder af forretningen.