onboarding tip 90 dage

Oplevelser og følelser er i fokus, når en medarbejder starter i et nyt job. Forventninger, ønsker og drømme skal indfries hos medarbejderen og virksomheden. Vi har samlet en masse gode onboarding tips til dig her.

Gå direkte til alle tips her: 

Tip nr. 1: De første 90 dage er afgørende

Tip nr. 2: Struktur giver bedre resultater

Tip nr. 3: Tænd gnisten med et mentor-program

Tip nr. 4: Få medarbejderen godt igang hjemmefra

Tip nr. 1: De første 90 dage er afgørende for, om samarbejdet bliver en succes

 

Når en nyansat oplever et højt serviceniveau fra kolleger og egen leder i løbet af de første 90 dage, vil han eller hun lægge en større arbejdsindsats og have en mere positiv attitude i forhold til sit nye job. Dette viste et studie baseret på 294 nyansatte. Kilde: Academy of Mangement, 2012

Samme studie viste, at hvis den nyansatte derimod ikke får svar på sine spørgsmål eller bliver guidet til hvem han/hun kan spørge, så øges risikoen for en utilfreds og uproduktiv medarbejder, som i værste fald er ude af døren igen efter 3-4 måneder.

 

Begår du denne klassiske onboarding fejl?

 

Nogle virksomheder har et onboarding program for nye medarbejdere og tror, at dermed er alt godt. Men her skal vi huske, at onboarding er andet og mere end formel træning. Michael Falcon fra the Experience Academy siger, at onboarding er:

“The design of what your new employees feel, see and hear after they have been hired.”

Vi skal med andre ord sikre den gode onboarding ved at trække på kolleger, samarbejdspartnere og egen leder, så alle er med til at sikre den gode oplevelse fra dag ét.

Tip nr. 2: Struktur giver bedre resultater

onboarding strukturOm man anser 2, 3 eller 5 år for succesfuld fastholdelse, afhænger bl.a. af branche og jobtype. Fælles for alle er, at man kan øge fastholdelsen alene ved at have et struktureret onboarding program.

 (Et studie fra Wynhurst Group fra 2007 viste, at struktureret onboarding øger chancen for fastholdelse ud over 3 år med hele 58%.)

Et struktureret onboarding program signalerer til den nye, at der er tænkt over tingene.

Det siger: “Din indsats er vigtig. Vi har brug for, at du kommer hurtigt igang.” Og det viser en professionalisme, som vil smitte af på den nyansatte.

Få den nye til at føle sig set, hørt og ansvarlig

 

Hvis din virksomhed ikke benytter en HRM eller LMS platform, kan du skabe et struktureret onboarding program i jeres kalendersystem, på et regneark eller på et print.

Men struktur er ikke alt. Som leder gør du en enorm forskel, når du hyppigt tager kontakt til din nye medarbejder og viser, at du værdsætter vedkommende.

 

Det vil få den nye til at føle sig set, hørt og ikke mindst ansvarlig.

Forslag til indhold i et struktureret onboarding program

  1. Teknologi
  2. Programmer
  3. Udstyr
  4. Arbejdsprocesser
  5. Nøglepersoner
  6. Produkter
  7. Kunder

Men der er også nogle ting, som læres bedst på andre måder end gennem formel træning. Det gælder for eksempel jeres værdier.

Tip nr. 3: Tænd gnisten med et mentorprogram

onboarding mentor-programSelvom det kan være lidt af en kommunikationsudfordring, er det afgørende, at du har jeres værdier med i dit onboarding program. Som mennesker er vi nemlig sådan indrettet, at vi præsterer bedre, når vi kan se meningen med det, vi laver: Vi vil vide, hvad vi kæmper for.

Her kan et mentorprogram være en god idé. En mentor kan supplere jeres videoer, præsentationsmaterialer og personalehåndbøger med et mere levende perspektiv på virksomhedens værdier. Mentorprogrammet behøver ikke være svært eller dyrt at lave.

Styr uden om overbelastning og optimér alles tidsforbrug

 

Du kan vælge én mentor, eller du kan bringe folk fra alle niveauer i organisationen i spil ved at lægge korte aftaler ind på forhånd, hvor den nye formelt møder nøglepersoner, som han/ hun skal samarbejde med. Disse aftaler skal være korte og effektive.

På den måde sætter du en konkret ramme og hjælper organisationen med at styre uden om overbelastning af kollegerne og optimere alles tidsforbrug i forhold til onboardingforløbet.

Tip nr. 4: Få medarbejderen godt igang hjemmefra.

digital onboarding hjemmefraDer findes ikke to virksomheder, som er helt ens. Og det samme gælder nyansatte. Onboarding kan ikke løses med en ‘one size fits all’ tankegang.

Alligevel er der rigtig mange elementer, som med fordel kan sættes i system. Dette gælder især den formelle træning.

Træning er som benzin for din onboarding motor. Og de virksomheder, som har effektiv onboarding er ofte kendetegnet ved, at de har en række korte forløb, som egen leder eller HR kan tilvælge – alt efter hvilken jobprofil, der skal onboardes.

Det vigtige er, at hvert eneste element skal tilføre værdi til den nyansattes følelse og oplevelse af at komme rigtigt fra start.

 

Brug tiden effektivt

 

Onboarding tager tid både for organisationen og den nyansatte. Og det er ekstremt vigtigt at bruge den tid effektivt. Det handler om at finde den balance, som tilfører optimale værdi i din virksomhed: I nogle tilfælde kan e-læring være nok. Men ofte giver en kombination af e-læring, fysisk træning og mentorprogrammer
de bedste resultater.

Tyvstart: Træn FØR første dag i jobbet

 

Vi anbefaler en løsning, hvor kandidaten kan starte på sin træning via en digital, personlig profil, så snart kontrakten er skrevet under. På den måde er man allerede forberedt, når man møder på jobbet første dag. Det giver tryghed til den nyansatte og sparer tid for virksomheden.