Videndeling i onboarding

Det korte svar er ja, det kan vi faktisk godt. Nøgleordet til at sikre videndeling i onboarding, og helt generelt i vores virksomheder, er facilitering.

Alle virksomheder har oplevet, at store mængder af viden forvinder med de medarbejdere, der forlader virksomheden. Netop derfor er det vigtigt, at vi sætter fokus på videndeling.

Det handler om medarbejderen

Når vi onboarder nye medarbejdere, handler det i høj grad om at mindske deres time to performance.

Vi vil gerne have dem i gang med det samme, og de skal helst være selvkørende og bidrage til at løfte bundlinjen så hurtigt som muligt. Hvis dette skal lade sig gøre, skal vi erkende, at onboarding ikke handler om virksomheden men om den nye medarbejder.

Det handler om, at han/hun skal føle sig tryg i jobbet hos os, og at alt det han/hun skal lære, i løbet af en 90 dages onboarding-periode, er tilrettelagt, så det giver mening for den enkelte.

Læs også: Hvad er onboarding? Alt du skal vide om onboarding af nye medarbejdere

Det helt samme princip gælder, når vi skal sikre videndeling. Den viden vi ønsker, at den nye medarbejder skal besidde, skal give mening for medarbejderen, så det tillærte kan anvendes i det daglige arbejde. Det handler om at involvere den nye medarbejder og tilrettelægge videndeling i vores onboarding på baggrund af den nye medarbejder og ikke på baggrund af den erfarne medarbejder, der skal lære fra sig.

 

Fire gode råd til at sikre videndeling i onboarding

Vi kan sagtens sige til vores medarbejdere, at de skal videndele mere; at de skal dele deres erfaringer med hinanden og bruge hinandens viden i deres arbejde. Men hvis ikke vi hjælper dem med at facilitere det, risikerer vi, at det blot bliver en udveksling af information, der ikke medvirker til en ændring i procedurer, arbejdsgange og kultur. Information skal være relevant og tilføres mening, før medarbejderen kan tage det til sig og anvende det i praksis. Først dér lykkes videndeling. Og det kræver ofte et lille skub i den rigtige retning. Derfor har vi samlet fire konkrete råd til at facilitere videndeling i onboarding.

 1. Opret et digitalt forum, hvor I kan dele den nødvendige viden
  Benyt jer af det faktum at teknologien er tilgængelig og nærværende i hverdagen. Lav et overskueligt og struktureret digitalt forum, hvor I kan dele det materiale, som understøtter den viden, I ønsker, en ny medarbejder skal opnå efter et endt onboardingforløb.
 2. Udform en klar procedure for jeres videndeling
  Sørg for at alle jeres medarbejdere kender til proceduren for, hvordan I ønsker at sikre videndeling i jeres virksomhed. Involvér jeres medarbejdere og udform, i samarbejde med dem, en strategi for, hvordan videndeling skal lykkes, når nye medarbejdere onboardes. Det er dem ”på gulvet”, som har den bedste indsigt i, hvad der er nødvendig viden.
 3. Husk at videndeling kræver refleksion
  Opret processer, der giver den nye medarbejder mulighed for at fordøje den viden, han/hun bliver præsenteret for. Det er vigtigt, at den nye medarbejder reflekterer over og kan se, hvordan han/hun kan bruge den nye viden i arbejdet. I den forbindelse er det væsentligt, at deres nye viden kobles til konkrete handlinger. En sparringspartner i form af en oplæringsansvarlig, hvis arbejdsopgaver matcher den nye medarbejders, kan hjælpe dem med at navigere i en strøm af ny viden, som skal kunne anvendes på rette tid og rette sted.
 4. Sæt den nye medarbejder i førersædet af videndelingen
  Det kan ikke understreges nok: hvis ikke den nye medarbejder er omdrejningspunktet for videndelingen, kommer den ikke til at lykkes. Derfor er det ikke nok, at den erfarne medarbejder er klar til at sende en masse viden afsted til den nye medarbejder. Det er vigtigt, at den nye medarbejder selv er inde over, hvad han/hun har brug for at vide og hvornår. På den måde sikrer I, at det, der skal deles, er relevant for medarbejderen, og han/hun vil ligeledes være klar til at bruge det. Giv den nye medarbejder ”taletid” fx med den oplæringsansvarlige, så de sammen kan sætte ord på, hvilken viden der skal deles og hvornår.

Her på falderebet kunne det være interessant at lade tankestrømmen flyde: Hvis vi lykkes med at facilitere videndeling i vores onboarding af nye medarbejdere, mon så ikke vi har skabt et ret godt fundament for, at viden ikke forsvinder ud af virksomheden, når en medarbejder stopper.

Tak fordi I læste med og god fornøjelse med at facilitere videndeling i jeres onboarding af nye medarbejdere.