minimer time to performance

Føler du dig hurtigt effektiv, når du i tryghed kaster dig over en arbejdsopgave du kender? Så prøv at huske hvordan det var, dengang du som helt ny medarbejder skulle klare opgaven for allerførste gang.

Time-to-performance er tiden det tager for en ny medarbejder at klare sine arbejdsopgaver og nå sine KPI’er (Key Performance Indicators) selvstændigt.

Med effektiv preboarding kan time-to-performance blive formindsket med helt op til 60 %. Det hænger sammen med det fundament, som preboardingen lægger for den kommende onboarding.

Når den nye medarbejder møder op den første dag – velforberedt og klar med hjælp fra preboardingen, er det nemlig automatisk med til at afkorte onboarding-perioden, og dermed tiden mod at medarbejderen kan løse sine arbejdsopgaver helt selv.

Læs også: Hvad er onboarding? Alt du skal vide om onboarding af nye medarbejdere

Derfor skal man bestemt ikke nøjes med preboardingen og droppe onboardingen. Den er stadig essentiel, fordi en grundig indkøring i arbejdsgaverne med et effektivt onboarding-program også er med til at mindske time-to-performance. Man føler sig nemlig hurtigere tryg ved det man laver, når man har et grundigt kendskab til arbejdsområdet. Dertil giver pre- og onboarding et tilhørsforhold til arbejdspladsen i en fart, samtidigt med at det giver den nye medarbejder en følelse af forpligtelse over for virksomheden.

 

5 gode råd til din pre- og onboarding:

  • Tildel allerede inden den første dag digitale læringsmoduler til de nye medarbejdere om virksomhedens historie, vision, mission og målsætning. På den måde vil medarbejderen hurtigere føle tilhør og føler sig mere velforberedt den første dag. 
  • Skriv ud til resten af organisationen om den nye medarbejder, sådan så I i fællesskab kan byde den nye velkommen første dag, uden at det kommer bag på resten af kollegerne
  • Medarbejderen er omdrejningspunktet – Hold fokus på hvordan den nyes kompetencer kan bidrage til virksomhedens målsætning og ikke omvendt
  • Tildel den nye medarbejder en oplæringsansvarlig, men også en social buddy, der kan inddrage den nye medarbejder i kulturen på arbejdspladsen og som skaber tryghed
  • Inddrag de øvrige medarbejdere i virksomhedens onboarding-strategi, og lad dem tage jeres digitale onboarding-forløb, så de ved hvad de nye medarbejdere gennemgår
  •