Derfor skal du (også) tænke onboarding og compliance sammen – se hvordan

Et stort smil, et håndtryk og et “velkommen til”. Dét er du sikkert vant til at give en ny medarbejder.
God onboarding til gavn for både jer, som virksomhed, og den nye medarbejder er dog så meget mere end det.  

En ordentlig introduktion til arbejdsopgaverne er noget af det vigtigste i onboardingen. For med den vil den nye medarbejder hurtigt føle sig tryg ved at afprøve sine evner i praksis. Det er dog ikke dét, som dette indlæg vil dreje sig om, men snarere alt det uden om de daglige arbejdsopgaver – herunder bestemte regelsæt, som virksomheden følger.

Vil du hellere/også læse om onboarding mere dybdegående, er du derfor velkommen til at klikke dig videre til vores to ebøger om Employee Experience og/eller Onboarding-guiden.

Og nu til hvorfor compliance også er vigtig i onboardingen.

Compliance i onboardingen

I de fleste virksomheder er der både skrevne og uskrevne regler, som skal overholdes. De uskrevne regler kunne fx være en særlig dresscode i forbindelse med kundemøder eller blot i det daglige på kontoret. Og det er naturligvis kun, hvis det ikke allerede er skrevet i personalehåndbogen. En anden uskreven regel kunne være, hvordan det forventes, at man kommunikerer internt, såvel som eksternt, eller hvordan virksomhedens mødekultur er.

De skrevne regler, derimod, kunne være en bestemt lovgivning, som den nye medarbejder skal overholde i sin nye stilling. Skal den nye medarbejder, fx håndtere personfølsomme oplysninger? Så er det en god idé at træne ham/hende i persondataforordningen (GDPR), så det relaterer sig til den nye medarbejders arbejdsdag. 

Den store onboarding-guide - hent e-bogen

Sådan integreres compliance i onboarding

Der er flere muligheder, når du skal integrere compliance-træning i dit onboarding-forløb. Du kan afholde et mundtligt oplæg for den nye medarbejder, hvor du enten med eller uden en præsentation i ryggen fortæller om de forskellige do’s and don’t’s. Husk også at lægge det ind i det skema, som medarbejderen har modtaget over sine første dage på arbejdspladsen.

Alternativt, kan du gøre compliance-træningen tilgængelig for medarbejderen, som et læringsmodul i jeres Learning Management System (LMS). Her kan du både uploade jeres personalehåndbog, evt. lave dine egne quizzer over materialet til medarbejderen, eller få læringsspecialister til at designe interaktive læringsmoduler baseret på gamification eller Virtual Reality. På den måde kan du gøre (den til tider kedelige) compliance-træning sjovere, samtidigt med at den nye medarbejder husker det han/hun har lært i højere grad.

 

Regler, der vedkommer dig som ansvarlig

 

Hvis I allerede har et gældende onboarding-forløb, så husk også selv, som ansvarlig eller leder, de regler DU skal følge, når du skal onboarde en ny medarbejder.

Et eksempel på en regel kunne være, at du husker at give den nye medarbejder en NDA (red. Non Disclosure Agreement), INDEN du tildeler den nye medarbejder jeres onboarding-forløb, hvis nu forløbet rummer fortroligt materiale om jeres virksomhed. Derudover så er det fx en regel hos os i Learningbank, at medarbejderen får en HR Check-in-samtale i slutningen af den første måned og i slutningen af den anden.

HR Check-in samtalen er nemlig med til at sikre, at medarbejderen trives i sit nye arbejde, og at forholdene er i overensstemmelse med det aftalte. Såfremt de ikke er det, er der god mulighed for at få rettet op på dette i rette tid. Til samtalerne kommer man ligeledes ind på udvikling, det kollegiale forhold etc. som alt sammen påvirker motivation og fastholdelse.

compliance guide