behovspyramiden

Selvrealisering. Det er topmålet og motivationen for mennesket. I hvert fald hvis det står til psykologen Abraham Maslow, der i 1943 optegnede Behovspyramiden.

Behovspyramiden er inddelt i fem trin. Først skal alle de fysiske behov som mad, vand og søvn være dækket ind, før man kan fokusere på næste trin, der gælder sikkerhed, herefter kærlighed/tilhør, påskønnelse og til sidst selvrealisering. 

maslows behovspyramide

Kilde: Wikipedia

Når alle behovene er dækket kan mennesket opnå sit fulde potentiale – og den tanke kan også overføres til arbejdspladsen.

Ved at give medarbejdere mulighed for at realisere sig selv med træning og udvikling, vil de opleve et boost af øget engagement. For når man får mulighed for at udvide og udvikle sine kompetencer, bliver arbejdsopgaverne løst mere effektivt, til gavn – både for medarbejderen selv, der oplever succes, og jer som arbejdsplads.  

New call-to-action

Et godt tip her er at sørge for, at træningen er tilpasset den enkelte, samtidigt med at den skal være spændende at udføre. Her kan gamification være et middel til at opnå et bedre resultat, da det er påvist, at 71 % opnår bedre resultater, hvis der bliver brugt gamificeret læring i modsætning til klassisk (kedelig) e-læring, hvor man bare klikker sig videre igennem en række tunge slides. 

Kritik af Maslow

Mange har senere hen kritiseret Maslows Behovspyramide, bl.a. fordi det for nogle mennesker er så vigtigt at realisere sig selv, at det kommer før de andre behov er opfyldt. For eksempel kan det gå udover behovet for søvn.

Derfor kan man diskutere om hierarkiet holder i sin form, og om det overhovedet er muligt at reducere menneskers behov så enkelt, som Maslow gør det her, fordi alle mennesker kan have forskellige behov.

Til gengæld kan Behovspyramiden simpelt illustrere, at arbejdpladsen kan opfylde behovet om selvrealisering ved at tilbyde medarbejdertræning – og udvikling – og det er uanset hvor behovet skulle ligge på rangstigen for det enkelte menneske. 

Måske kendte du allerede Maslows Behovspyramide, men har du hørt om Onboarding-pyramiden? Med inspiration fra behovspyramiden kan man nemlig også se onboarding som en pyramide.

Først skal der dækkes en række administrative behov, før man kan gå videre til en socialiserings – og assimileringsproces for til sidst at gå over i en acceleration, hvor medarbejderen udlever sit fulde potentiale. Du kan læse meget mere om brugen af behovspyramiden i medarbejderens første rejse, når de bliver ansat i en virksomhed. Hent vores guide herunder og læs mere: 

onboarding guide