nyansættelse kan være dyrt nedbring udgifterne

En fejlrekruttering af en funktionæransat koster 500.000 ifølge Randstad (2015).

...men potentielt kan det koste endnu mere, når man gransker tallene fra et studie af Muehlemann & Leiser (2018), der viser, at det især er oplæringen af den nye medarbejder, der koster.

Den udgiftspost fylder nemlig mere end 79 procent af de samlede udgifter ved en nyansættelse, og derfor er det altså ikke de indledende rekrutteringsomkostninger, der vejer tungest, som man måske kunne tro.

I oplæringen skal der nemlig bruges ressourcer på at gøre den nye medarbejder effektiv, og det gælder både når medarbejderen selvstændigt skal sætte sig ind i de nye arbejdsgange, men også når de eksisterende medarbejdere skal hjælpe til i processen. Struktureret onboarding kan hjælpe med at nedsætte de omkostninger, og det kan du læse mere om i afsnittet under de konkrete kategoriseringer af omkostninger.

Kategorisering af omkostninger:

  • Rekrutteringsomkostninger: Søgen efter kandidat/udvælgelse, screening, samtaler og evaluering
  • Adaptionsomkostninger: Oplæring af ny medarbejder, manglende produktivitet
  • Afbrydelsesomkostninger: Når eksisterende medarbejdere skal hjælpe den nye medarbejder og selv kommer væk fra deres arbejdsopgaver

Blog-price_new_hire-DK-light

Kilde: HR Guiden online

Det skal bemærkes at der er stor variation i omkostningerne – alt efter hvilken profession man ønsker at ansætte. 

Onboarding nedsætter udgifterne

Struktureret onboarding kan nedsætte omkostningerne ved at ansætte en ny medarbejder. Det mindsker nemlig time-to-performance med op til 60 procent. Samtidigt optimerer effektiv onboarding medarbejderens engagement med mere end 20 procent, og når medarbejderen er engageret er der 87 procent mindre risiko for, at en medarbejder forlader en virksomhed i løbet af 12 måneder.

Læs også: Hvad er onboarding? Alt du skal vide om onboarding af nye medarbejdere

Onboarding skaber altså fastholdelse, og derfor skal I ikke bruge flere kroner og ører på at sætte en ny rekrutteringsproces i gang. Sidstnævnte er især vigtigt at have for øje, når 25 procent af alle nyansatte stopper inden, der er gået et år.

 

Skab et struktureret onboarding-program

Onboarding dækker over praktiske, personlige og relationelle faktorer, og det er processen hvor en ny medarbejder går fra at være en outsider til en insider.

Det er ikke nok bare at sætte en blomst på bordet til en ny medarbejder og sætte dem i gang med arbejdsopgaverne med det samme. Onboarding er meget mere end det.

Udover at der er en række administrativt, der skal være på plads, når man modtager en ny medarbejder, er det også vigtigt, at de oplever at blive en del af det sociale arbejdsfællesskab. 

En buddy-ordning er et godt redskab til dét formål. Her får den nye medarbejder både en professionel buddy, der kan hjælpe med de konkrete arbejdsopgaver, men også en social buddy fra en anden afdeling, som tager medarbejderen med på for eksempel kaffe-gåture, og som hjælper den nye til at blive en del af fællesskabet.

Digital onboarding er endnu et redskab til at skabe et vellykket onboarding-program. I den digitale onboarding kan du præsentere virksomhedens historie, mission og mål i et spændende læringsunivers, som for eksempel er baseret på gamification

 

På den måde vil den nye medarbejder hurtigere føle sig som en del af virksomheden, men vil også kunne se og forstå, hvordan hun eller han kan bidrage med sine kompetencer for at nå virksomhedens mål.