karrieretyper

Forfremmelse igen og igen til man langsomt har nået systemets top. Sådan er der mange, der tænker om en typisk karriere.

Men er det sådan du selv gerne vil gøre karriere? Muligvis ikke, og hvis du sidder i en ledende stilling, er det ret sandsynligt at også dine medarbejdere har forskellige ønsker og drømme for deres karriere.

Derfor kan du tænke over, hvilken medarbejdertræning og udvikling du skal give til dine medarbejdere – alt efter hvilken karrieretype de er.

Den rette træning til den rette karrieretype er nemlig med til at skabe resultater for den enkelte og for jeres virksomhed, og så er det med til at fastholde medarbejdere, hvis man kan se at der er blevet tænkt over deres individuelle udvikling.

 

Karrieremodellen™ og de fire karrieretyper

Karrieremodellen™ fra Decision Dynamics er en test og et redskab man kan bruge til at støtte medarbejdernes kompetence – og karriereudvikling. I den indgår de fire forskellige karrieretyper: Den lineære, eksperten, den udvidende og den episodiske. Som komplekse mennesker er vi sjældent kun én af karrieretyperne, men rummer alle fire i forskellige grader og nogle langt mere end andre.

Den Linære

Den lineære karrieretype er den ‘klassiske’ karrieretype, som blev nævnt indledningsvist. For denne karrieretype er det nemlig vigtigt at kunne se mulighederne for at stige op i hierarkiet.

Motivationsfaktorerne for den lineære karrieretype er resultater, magt, indflydelse og forfremmelse. Til denne karrieretype kan man med fordel give medarbejdertræning, der styrker kompetencerne til at kunne klare særlige mål eller varetage en rolle højere i hierarkiet internt i jeres virksomhed.

Eksperten

Det er ikke vigtigt at komme op ad karrierestigen for eksperten. Det er langt vigtigere for eksperten at få mere viden og udvikle sine færdigheder løbende inden for et særligt felt. Eksperten er nørden eller specialisten, der er ekstra grundig og som fordyber sig inden for sit område.

Derfor er det oplagt at give niche-præget medarbejdertræning, der både sørger for at ekspertens viden er up-to-date, men som også giver nye kompetencer til løsningsmuligheder inden for det bestemte felt.

Den udvidende

Udvikling er alt for den udvidende karrieretype. Denne karrieretype skifter jobfunktion cirka hvert 5. eller 10. år og går op i konstant at udvide sit felt – og også i at udvikle andre. I modsætning til eksperten er den udvidende mere generalistisk i sin tilgang og har ikke noget i mod at stige op ad karrierestigen, hvis det betyder at man kan styrke sine talenter over tid.

Et eksempel på en udvidende type kunne være en person fra marketing, som både har brug for viden om for eksempel tekstforfatning, SEO og grafisk design, mens en ekspert ofte vil være super stærk i udelukkende et af felterne, for eksempel, grafisk design.

Medarbejdertræning til den udvidende karrieretype kan derfor være meget bred. Træningen kan både give den nyeste viden inden for feltet, men kan også optimere kompetencerne til at løse opgaverne mere effektivt, så man kan opnå sine mål.

Den episodiske

Variation er vigtigt for den episodiske karrieretype. Derfor skifter denne type ofte jobområde og har brug for stor uafhængighed og nye arbejdsopgaver. Eksempler på den episodiske karrieretype kunne være freelanceren og iværksætteren. Medarbejdertræning til episodikeren skal derfor give anledning til, at episodikeren kan løse nye, spændende opgaver inden for sit arbejdsområde. Det er essentielt, at det stadig er inden for arbejdsområdet, hvis du ønsker at fastholde en episodisk karrieretype, for ellers vil episodikeren ofte søge nye steder hen, hvor hun eller han kan bruge sine nye kompetencer.

Læs flere gode tips til medarbejderudviklingen i blogindlægget: Gode råd til den moderne medarbejderudvikling

Læs også mere om hvordan vi lærer bedst med de fire læringsstile i blogindlægget: De 4 læringsstile: Hvilken én passer til dig?