Dokumentér effekten – og husk sidegevinsterne

De fleste glemmer det. Men faktum er, at når du begynder at træne din organisation, så opnår du ofte flere positive virkninger end dem, der oprindeligt var hensigten.

Det er værd at notere alle succes’erne, når du gør status over (sandsynligvis) mange timers hårdt arbejde med at få stablet et godt træningsprogram på benene.

Tag for eksempel konsulentvirksomheden River Online, hvor ledelsen besluttede at indføre et skarpt, struktureret onboarding forløb, fordi man voksede hurtigt både på kunde- og medarbejdersiden og derfor havde behov for at oplære nye konsulenter hurtigere og bedre. Fik River Online skabt en hurtigere og mere effektiv onboarding? Ja. Dét og meget mere.

Mange forskellige opfattelser af faglig viden

Alene selve processen med at skabe det faglige indhold til oplæringsprogrammet blev en spændende aha oplevelse: 

Medarbejderne blev bedt om at optage korte ’håndholdte’ videoer med fagligt indhold, og det viste sig, at der ikke blot var én, men mange forskellige opfattelser af konsulenternes faglige viden. Dét gav anledning til en helt ny form for videndeling og nogle grundlæggende beslutninger om ’best practise’. 

I dag oplever ledelsen, at det er blevet nemmere at fordele kunderne, fordi konsulenterne har fået et bredere kendskab til andre fagområder end deres egen spidskompetence. Og det er blevet nemmere for én konsulent, at tage over for en kollega, som er syg eller fraværende.

De fleste af de virksomheder Learningbank hjælper, oplever at de får dokumenteret deres ’tavse viden’ som sidegevinst ved at skabe træningsindhold og sætte oplæringen i system.

employee experience guide