Kend begrænsningerne – og stå stærkere

Kend begrænsningerne ved e-learning og få dem til at arbejde for dig – ikke mod dig.

”Klog er den, som ved, hvad han ikke ved.” Med de ord fastslog Sokrates for 2000 år siden, at du står stærkt, hvis du kender dine begrænsninger. Det gælder også inden for e-learning. Det er nemlig ikke alt, der kan læres digitalt.

Med e-learning kan du ret hurtigt opnå et højt niveau af viden i din organisation. Men når dine medarbejdere skal lære at anvende deres viden i praksis, er de nødt til at øve sig med virkelige opgaver. Derfor anbefaler vi blended learning: Den optimale kombination af e-learning, sidemandsoplæring og opgaveløsning, som giver stærke, brugbare kompetencer i en fart.

Tænk for eksempel på en sælger, der kender al teorien bag Salgets Faser, men i praksis kan han ikke anvende sin viden. Han kommer ikke til at sælge ret mange løsninger til sine kunder.

Hvad kan du lære effektivt med e-learning?

  1.  Konceptuel viden og teori.
  2.  Dyb forståelse.

Hvad kan du ikke lære med e-learning?

  1.  Du kan ikke lære at anvende teorien i praksis.
  2.  Du kan ikke lære at blive en dygtig træner. (Men du kan bruge et digitalt værktøj til at facilitere og understøtte træningsprocesserne.)
employee experience guide

Flere års teoretiske studier til meget lidt nytte

 

Et eksempel, som illustrerer pointen, stammer fra TV serien ”Asger og de langtidsledige”. I ét afsnit skal Asger Aamund hjælpe en mand med at finde et lederjob, som han selv synes, han er kvalificeret til. Manden har en teoretisk lederuddannelse men ingen praktisk ledelseserfaring. Derfor har han heller ikke trænet de praktiske og sociale færdigheder, der kræves for godt lederskab! Flere års studier viser sig at være til meget lidt nytte, fordi manden ikke har øvet sig i at anvende ledelsesteorierne i praksis.

Uanset hvad du gør, så lad altid jeres e-learning indgå i en samlet pakke af blended learning. Det giver nemlig de anvendte kompetencer, som dine medarbejdere behøver for at skabe resultater.