Klem guld ud af dine data og få bedre resultater med digital læring

Læs med og lær, hvordan du kan bruge dine data til at lave små men vigtige tilpasninger, som giver dig endnu mere værdi for uddannelseskronerne.

I de fleste virksomheder er det selve den tid, der bliver brugt på at træne, som udgør den største udgift på uddannelsesbudgettet. Dvs. tiden vejer tungere end værktøjerne som omkostning. Det gode er, at når du supplerer fysiske kurser og sidemandsoplæring med digital læring, så kan du næsten ikke undgå at spare tid og reducere spildtid. 

For detailvirksomheder og kæder betyder en omlægning til digital læring næsten altid også, at der spares omkostninger til transport. Men hvorfor stoppe her?

employee experience guide

Se endnu bredere på data

Når du har dokumenteret, hvor meget tid du har sparet med digital læring, vil vi opfordre dig til at kigge endnu bredere på dine data for at optimere jeres træning.

Prøv for eksempel at kigge på hvor godt medarbejderne scorer på hvert enkelt spørgsmål i en given test. Er der et mønster? Er der bestemte spørgsmål, hvor medarbejderne begår fejl igen og igen? Så kan det være en idé at tilføje noget mere uddybende indhold i undervisningsmaterialet om netop de emner.

Prøv også at kigge på, om du har sat den rigtige tærskel for at bestå en test. I mange tilfælde er det unødvendigt at have 100 % rigtige svar. Måske er 80 % nok. Jo mere data du har om dine brugere, jo flere forbedringer kan du lave. Det er en løbende proces at finjustere, forbedre og optimere al træning, så du hele tiden skaber mest muligt værdi.

Glæden ved at lære

Og så er der lige den fordel, at vi mennesker helt naturligt føler glæde ved at lære: Hvis din virksomhed tilbyder relevante træningspakker, vil det med meget stor sandsynlighed afspejle sig på bundlinjen i form af øget innovation og produktivitet – i tillæg til at I får løst jeres aktuelle kompetencebehov.