Mer än bara en LMS-försäljare. Vi är er partner som skapar positiv förändring med hjälp av lärande och kompetensutveckling

Att skapa en lärandekultur på en arbetsplats kräver mer än bara ett program eller bra mjukvara. Tillsammans med våra kunder bygger, implementerar och skalar vi lärande som skapar och driver positiv förändring. Därför har mer än 150 företag redan valt Learningbank som sin lärpartner.


LB_Customers

VÅRT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Inlärningsmetoder som gör att kunskapen fastnar:

icon_learningpath

Gamification

Vi använder oss av spelets krafter för att öka motivationen och engagemanget, men även för att uppnå högre inlärningsresultat där den nya kunskapen faktiskt bibehålls.

icon_learningpath

Microlearning

Inlärning i små, fokuserade bitar är mycket enklare att smälta och ökar chanserna till att det du lär dig stannar kvar. Dessutom blir det enklare för dig att fånga fokus och intresse hos dina lättdistraherade medarbetare.

icon_learningpath

Stretched Learning

Inlärning över tid ger dina medarbetare bättre förståelse och tid att reflektera över sitt lärande, specifika lärmoment och chans att använda sig av de nya kunskaperna i praktiken innan de går vidare till nästa steg.