Från oengagerande
klassrumsutbildningar
till engagerande kurser

business-icon2 Bransch: Service 
employee-icon2 Storlek: 4300 medarbetare
Fitnessworld_Mockup5

Fitness World (numera PureGym) har funnits sedan 2005 och är idag Danmarks största fitnessfranchise med mer än 170 center och nästan en halv miljon medlemmar. De sysselsätter cirka 4 300 fitnessinstruktörer, personliga tränare tillsammans med övrig personal på centren och huvudkontoret.

Utmaning

Innan Learningbank kom in i Fitness Worlds liv utbildade sina anställda med traditionell klassrumsutbildning.  När Fitness World växte och utvecklades behövde de ett effektivare sätt att utbilda sina anställda. De började tänka om och kände ett behov mer digitala vägar för att bättre kunna stödja organisationen.

Lösning

Jaqueline Jensen, Learning & Development Consultant på Fitness World, använder Learningbanks plattform som ett verktyg i 80 procent av sina projekt och arbetsuppgifter. Hon förklarar hur de sparar mycket tid tack vare plattformen:

"Om vi inte hade haft lärplattformen skulle vi inte få samma resultat, och ledningen skulle behöva lägga mycket mer tid på att utbilda de anställda".

"Nu kan vi i stället skicka ut information från huvudkontoret och att se till att alla anställda i hela Danmark får samma information. Som ett tillägg skräddarsyr vi onboardingen för personalgrupperna, och dessa planer görs också centralt. På så sätt kan vi se till att de anställda är redo att ta sig an sin nya arbetsroll, och ledningen kan fokusera på den lokala utbildningen", säger Jaqueline.

Results

De anställda har reagerat mycket positivt på vår digitala utbildning, men de är hungriga efter ännu mer.

"När vi fick de anställda ombord tyckte de att det var riktigt bra att få mer digital utbildning. De är vana vid att spela spel hela tiden, Candy Crush på bussen - och så vidare. Så vi känner att vi borde vara ännu mer uppdaterade och därför utvecklar vi ett utbildningsuniversum som är ännu mer gamifierat", säger Jaqueline.

När Fitness World inledde den digitala utbildningsprocessen var andelen avslutade kurser endast 3 %, eftersom de anställda inte visste att lärplattformen fanns, men genom att återlansera plattformen och starta en rad initiativ höjde andelen avslutade digitala onboardingar till 80 % och 70 % för de återstående utbildningsvägarna.

"Om du frågar de anställda kommer de definitivt att säga att den digitala utbildningen har blivit en integrerad del av deras arbetsdag." Jaqueline fortsätter.

Fitness World kan nu enkelt ändra eller uppdatera utbildningsmoduler och nå alla sina anställda snabbt.

"Det är väldigt intuitivt att arbeta med Modulemakern i plattformen, och vi ser fram emot att kunna göra ännu mer eftersom vi vill skapa innehåll med fler gamification-element. Men nästan alla kan få tillgång till författarverktyget och använda det enkelt. Man behöver inte ha några stora IT-kunskaper för att komma igång", säger Jaqueline.

Sedan samarbetet inleddes har många nya funktioner kommit till plattformen, och Fitness World har haft stor nytta av dem. Sedan samarbetet inleddes har många nya funktioner kommit till plattformen och Fitness World har haft stor nytta av dem. En av sakerna är att Fitness World nu snabbt kan ändra eller uppdatera utbildningsmoduler som redan är publicerade.

"Ett exempel är från den första nedstängningen under Corona, där vi behövde förbereda våra anställda på en ny typ av arbetsdag. Vi skickade ut meddelanden och utbildningsmoduler till de anställda, vilka förändrades beroende på restriktionerna från dag till dag. [...] Vi har nästan en halv miljon medlemmar så allt måste vara i ordning".

"Den feedback jag har fått från ledningen om det vi skapar har varit mycket positiv", säger Jaqueline och avslutar:

"Vi vill vara marknadsledande och detta gäller även för det digitala lärområdet - detta kommer bland annat att vara något som skiljer oss från våra konkurrenter och som lockar till sig kompetenta och ambitiösa medarbetare".

Key takeaways

  • Ökat antalet avslutade kurser från 3 % till 80 % av sin digitala onboarding
  • Sparar tid genom att automatisera utbildning via plattformen
  • Transformerat sitt utbildningsmaterial
  • Skapat mer än 250 utbildningsmoduler i plattformen på egen hand
  • Använder Learningbank som en extra medarbetare och bollplank
  • Skapat över 250 utbildningsmoduler på egenhand i plattformen
  • Transformerat sin internutbildning

Customer Case CTA_SWE

Ladda ner hela kundcaset


Contact ENG (1)