Prima Assistanse

Ökade antalet avslutade kurser upp till 98%

business-icon2 Bransch: Service/Vård 
employee-icon2 Storlek: 2389 användare i plattformen
PrimaAssistance_Mockup

Prima Assistanse är en norsk vårdgivare som erbjuder assistanstjänster i hemmet med fokus på användarstyrd personlig assistans. Företaget har levererat sina tjänster sedan 2013 och har nu en rikstäckande närvaro med mer än 1500 kvalificerade assistenter och vårdare spridda på 12 kontor i Norge. Prima Assistanses främsta användargrupper i plattformen är deras assistenter ute på fältet och administrativa anställda.

Utmaningar

För Prima Assistanse är personalutbildningar grundläggande för att säkra rätt vård, och de hade många stora utmaningar med sina personalutbildningar innan Learningbank dök upp.

En av utmaningarna var att utbilda alla anställda trots att HR inte träffar dem personligen då de är spridda över hela landet och det ofta börjar ny. 

Prima har naturligt hög personalomsättning på grund av många deltidsanställda, varav flera är studenter eller säsongsanställda. Detta innebär att Prima måste kunna utbilda sina anställda hela tiden, oavsett när nya medarbetat påbörjar sin anställning

"Vi har aldrig möjlighet att säga: 'Okej, alla kommer till huvudkontoret, vi ska ha en utbildning'.  Det är helt enkelt inte möjligt."

Prima_Mari

Mari Lønne Wergeland, Learning & Development specialist, hos Prima Assistanse
 
En annan utmaning som Prima kämpade med var det låga engagemanget och deltagandet i de utbildningar de hade. Även om Prima hade ett LMS-system före Learningbank så fungerade inte kommunikationen av information till deras anställda. Istället var det svårt för dem att skapa utbildningar och få sina anställda att slutföra i utbildningarna.
 

"Det var ganska komplicerat att använda, både för oss internt och för slutanvändaren. Vilket naturligtvis resulterade i att vi inte skapade så många utbildningar eftersom det tog lång tid och deltagandet var inte heller särskilt högt på de kurser vi hade eftersom det var komplicerat att använda även för användaren", fortsätter Mari.

Lösningen

Learningbanks lättarbetade och lättförståeliga Learning Lifecycle Platform blev lösningen på Primas Assistanses utmaningar.  

Prima skapade utbildningsvägar (Learning Journeys) i plattformen för sina viktigaste personalgrupper så att lärandet bättre passar in i arbetsflödet.

Utbildningsvägarna gör det möjligt för de anställda att få en kort del av utbildningen till en början, och när det är gjort öppnas en ny del automatiskt upp efter en tid som bygger på den tidigare utbildningen.

Ida Borgenvik, HR-koordinator och Mari Lønne Wergeland, L&D-specialist på Prima Asisstanse, säger att både Learning Journeys och det faktum att Learningbanks plattform är visuellt tilltalande och intuitiv har påverkat det ökade engagemanget hos de anställda. "Jag tror att när vi väl har fått in folk och de ser att 'OK, det är lätt att gå igenom, det går snabbt att hantera', så tror jag att det verkligen har löst många saker för oss", berättar Mari.

För vissa kan det visuella och intuitiva låta som små saker, men Ida förklarar för oss stor betydelse det hade för deras anställdas engagemang och slutförande av kurserna:

"En del av de anställda hade gått igenom samma utbildning i den gamla plattformen och var tvungna att ta dem igen i den nya. Några av dem sa faktiskt: 'Oj, jag lärde mig inte det här i den andra plattformen. Det är samma text men inte på samma sätt och jag förstod det inte i den förra plattformen."

Prima_Ida Ida Borgenvik, HR-Kordinator hos Prima Assistanse
 
Men det är inte bara deras personal ute på fältet som är nöjda med Learningbank. Även administratörerna är nöjda med plattformen, vilket Ida berättar vidare om:
 

"Det är mycket, mycket lättare att skapa moduler och korta utbildningar. Det betyder att vi naturligtvis skapar mycket mer [...] Och sedan vi lanserade Learningbank har alla varit nöjda. Och sedan gjorde vi en snabbutbildning med vår administrativa personal, de som faktiskt har kontakt med assistenterna, och de sa 'wow, det här är enkelt'. Det här är kul.', så ja, det var roligt att lansera plattformen och det var enkelt med."

Även om själva plattformen är mycket användarvänlig är det skönt att veta att Learningbanks support finns där om man skulle råka ha en dålig dag.

"Jag råkade faktiskt radera en hel avdelning i plattformen. En stor EN, typ, 300 anställda eller något. Jag blev lite smått galen! Så vad gör vi nu!? Vi har ingen statistik! Vi vet inte vem som har gått kurserna eller inte. Allt var bara borta. Men jag kontaktade supportteamet och frågade om Learningbank kunde hjälpa mig. Och då sa de "Ohh vi kan fixa det".  Sedan tog det två dagar och allt var tillbaka! Jag sa till mina kollegor: 'Wow. Learningbank är den bästa lärplattformen gällande support!' ", berättar Ida och ser imponerad ut.

Resultat

Några betydande resultat är tidsbesparingen i kombination med ökad slutförandefrekvens av kurserna. En tidsbesparing är tack vare de integrationer med andra system som Learningbank möjliggjort:

"Det faktum att våra system nu talar med varandra sparar oss många timmar och mycket huvudvärk!", säger Mari och fortsätter att berätta om ett annat sätt som Learningbank har hjälpt dem att spara arbetstimmar och öka antalet avslutade kurser:

"Vi har också många obligatoriska utbildningar för administrativ personal, som jag tidigare ägnade mycket tid åt. Jag var tvungen att fylla i Excel-formulär där det stod hur många personer som hade slutfört den och det var mycket arbete med att spåra och hitta siffror. Jag var också tvungen att verkligen driva på dem för att de skulle genomföra utbildningarna. Det är en stor sak som tog mycket tid och nu har utbildningarna tillämpats i Learningbank. De utbildningarna avslutas nu i mycket hög grad, upp till 98 procent och vi behöver egentligen inte göra så mycket åt det. Det bara händer. Det är mycket enklare än tidigare."

"Vi behöver att de [anställda] gör utbildningarna och nu vill de göra det eftersom det är roligare och enklare." Ida meddelar glatt.

Sammanfattningsvis de resultat de ser är ökad andel genomförda kurser, mindre administrativt arbete, lättare att förstå för alla och färre frågor från de anställda eftersom de nu faktiskt förstår och lär sig av utbildningen:

"Vi kan se att våra anställda genomför utbildningarna, men det är väldigt få frågor och jag känner att det är ett mått på framgång för oss", sammanfattar Mari.

Resultaten har varit så goda att Prima Assistanse för just nu arbetar tillsammans med Learningbank för att utöka och göra ännu fler utbildningar tillgängliga.

Key takeaways

  • Ökat antal avslutade utbildningar upp till 98%
  • Avlägsnade HRs huvudvärk
  • Integrationer gör att HR-system kan kommunicera med lärplattformen
  • Sparar massor av tid och arbete
  • Lätt att använda och förstå för både administratörer och slutanvändare
  • Snabb och fantastisk support

Customer Case CTA_SWE

 

Ladda ner kundcaset

*Inkluderar 3 tips från våra digitalt lärande-experter 

Prima_bookdemo_image2