GDPR- På golvet

Utbilda frontlinjemedarbetare i GDPR genom mikrolärning och scenariebaserad utbildning.

💻 7 moduler

GDPR_onthefloor_hero

Medvetenhet och förståelse för GDPR 

Den här utbildningsvägen är inriktad på anställda som arbetar på golvet. De får lära sig att identifiera personuppgifter, vad de ska göra när de stöter på dem samt procedurer vid dataintrång och personuppgiftsbrott.

(Denna utbildningsväg finns tillgänglig på svenska och andra språk)

Artboard 10@2x
Artboard-2@2x
Artboard-8@2x
Artboard-4@2x
Artboard 5@2x

Want to see more? Book a free demo.

kk_logo_rgb

“KK Wind Solutions har använt Learningbanks GDPR-modul med stor framgång. Det digitala lärandet togs väl emot i organisationen och medarbetarna fick en konkret återkoppling på hur de ska följa GDPR-reglerna i sin vardag.”

-
Kent S, Global HR, KK Wind Solutions

Effektivt microlearning för personal i frontlinjen

Denna utbildningsväg är uppbyggd för att öka kunskapsbevarandet och säkerställa maximal effekt.

Artboard-31

Verklighetsbaserade scenariers

check-1

Utmaningar/tester

clock

Korta moduler

Inte detta utbildningsinnehåll du letar efter?

Vill du testa GDPR-utbildningsvägen?

Artboard-2@2x