Arbejdernes Landsbank

Skapat en starkare känsla av tillhörighet med preboarding

business-icon2  Branschh: Finans   employee-icon2  Antal medarbetare: 1075 
Arbejdes_Mockup_2

Arbejdernes landsbank är den sjätte största banken i Danmark. För 13 år i rad har banken utsetts till danskarnas favoritbank i den största oberoende nöjdhetsundersökningen bland danska banker.

Utmaning

Arbejdernes Landsbank har cirka 1100 anställda inklusive dotterbolaget AL-Finans. Och precis som i andra företag kan de också känna av tendenserna av hur människor idag planerar sina karriärer.

Det är ingen hemlighet att vi kommer att få se mycket färre 30- och 40-årsjubileer än tidigare. Människor byter jobb oftare i dag, även hos oss".

Martin_case_al  Martin Wonsild Bastrup, HR-konsult, Arbejdernes Landsbank 

Därför var det viktigt för Arbejdernes Landsbank att snabbt kunna ge sina nya medarbetarna en förståelse för vilka de är och att snabbare kunna skapa en känsla av tillhörighet. Det var anledningen till varför Martin Wonsil Bastrup och hans kollega Lene Overgaard började kolla runt efter olika lösningar som kunde hjälpa dem att lösa utmaningen.

Lösning

Learningbank utmärkte sig på olika sätt, först och främst när det gäller tekniken. Förutom tekniken valde Martin och Lene Learningbank på grund av deras humanistiska egenskaper.

"Vi träffade också andra företag som erbjöd liknande tjänster, men Learningbank utmärker sig verkligen genom sin samarbetsplan. Vi har stort förtroende för Learningbank och de stämmer väldigt bra överens med våra värderingar om lyhördhet och förtroende. Vi försöker också sticka ut i förhållande till våra konkurrenter”. 

Martin_case_al  Martin Wonsild Bastrup, HR Consultant, Arbejdernes Landsbank 

Efter att de hade gjort det slutliga valet att välja Learningbank sattes Martin och Lene samman med Learningbanks utbildningsdesigners, konsulter och psykologer. Här föddes en ny digital preboarding-lösning.n.

The preboarding solution for Preboarding-lösningen för Arbejdernes Landsbank lanserades i maj 2018. Modulerna utformades utifrån gamification där man använder spelmekanismer i ett sammanhang som vanligtvis inte är spelbaserat.

Nyanställda spelar sig fram till grundläggande kunskaper om Arbejdernes Landsbanks historia och värderingar. Det gör de genom att interagera med innehållet och genom att lösa uppgifter som kontinuerligt ger dem nummerkombinationen för att öppna banklådan med guldet i slutet.

Resultat

"Vi har fått bra feedback från alla som har gjort preboardingen. Särskilt cheferna har berättat för mig att det är lätt, tillgängligt och att det har varit en bra och lätt introduktion till vad Arbejdernes Landsbank är och vad vi står för. De tycker att hela paketet är bra, roligt och professionellt".

Martin_case_al  Martin Wonsild Bastrup, HR Consultant,Arbejdernes Landsbank 

Arbejdernes Landsbank fick också feedback på hela den förnyade onboardingprocessen och på modulerna för preboarding. Majoriteten av cheferna berättar att deras nya finansiella rådgivare blir mer självgående snabbare. Så ett av resultaten är att den nya processen har minskat tiden till prestation.

Key takeaways

  • Människor byter jobb oftare i dag
  • Nyanställda spelar sig fram till grundläggande kunskaper
  • Preboarding skapar en starkare känsla av samhörighet
  • Den nya processen för förberedelser och introduktion minskade tiden till prestation

 

Customer Case CTA_SWE

 

Ladda ner kundcaset härlearningbank arbejdernes landsbank case