Uhrenholt är en familjeägd, global leverantör av livsmedelslösningar som specialiserar sig på att leverera mejeriprodukter av hög kvalitet till sina kunder. Företaget grundades 1978 och har vuxit till att bli en stor aktör inom livsmedelsindustrin, med sitt primära detaljhandelsvarumärke Emborg, som nu säljs i mer än 90 länder.

Utmaningar

Har du ont om tid? Det här var Uhrenholts största utmaningar innan de implementerade  Learningbank:

Uhrenholts-challenges-SE


Som ett globalt företag med anställda i mer än 20 länder innebar det höga kostnader att anordna utbildning för alla och det var svårt att planera över tidszonerna.

"Innan vi började använda e-learning och Learningbank var det mycket kostsamt att hålla utbildningar, eftersom det då handlade om fysisk utbildning och klassrumsutbildning. Det innebar att utbildningar bara anordnades för ett fåtal personer, eftersom det annars skulle bli för dyrt."

Hilde_circle Hilde Rotbakken Sønnichsen, Chief HR Officer, Uhrenholt

Ytterligare en utmaning var att de inte hade några standardiserade utbildningsprogram. Mycket information skickades ut, men de hade inget sätt att veta om deras anställda förstod det eller inte. Dessutom var det mycket manuellt pappersarbete och dokument som skickades fram och tillbaka, vilket orsakade en hel del onödig administration.

Lösning

Genom att använda Learningbanks plattform har Uhrenholt kunnat skapa en bättre och mer effektiv lärandeupplevelse. Vinnie Finderup, Senior HR Business Partner på Uhrenholt, belyser omvandlingen: "Innan var det inte utbildning eller lärande. Det var bara information. Och nu har vi möjlighet att utbilda och ge personalen det kunskap de behöver istället."

"När det gäller till exempel våra policyer, IT-säkerhet och liknande, var det mer så att vi gav dem policyn, och nu, via lärplattformen, kan  vi göra det till ett utbildningstillfälle och lärande och inte bara ge information.", fortsätter hon.

Plattformens intuitiva design och användarvänlighet gjorde det möjligt för Uhrenholts HR-team att effektivt skapa och distribuera utbildningsinnehåll. Nu skapar de utbildningar som inte ens var aktuella tidigare på grund av de höga kostnader som utbildning brukade medföra. 

"De utbildningsvägar som vi själva har skapat i plattformen, är i princip bara att klicka på en knapp, och sedan rullas de ut till den personal som behöver gå utbildningen."

Vinnie_circle Vinnie Finderup, Senior HR Business Partner, Uhrenholt

Resultat

Ont om tid? Här är Uhrenholts huvudsakliga resultat:

Uhrenholts-results-SE

Tack vare implementeringen av Learningbank har Uhrenholt lyckats omforma utbildning och utvecklingen i organisationen. Hilde uttrycker företagets nyvunna harmonisering och säger: "Vi är nu samstämmiga inom hela företaget.[...] och vi kan nu ge ännu mer och ännu bättre utbildning till vår personal." Denna effektivitet sträcker sig från pre- och onboarding till utbildning inom olika områden som produktutbildning och GDPR, vilket säkerställer ett snabbt och enhetligt informationsflöde. 

Den flexibilitet som den digitala utbildningen via plattformen erbjuder gör att personalen kan delta i utbildning när det passar dem, oavsett var i världen de befinner sig. Den utbildning som Uhrenholt nu tillhandahåller har förmågan att minska det geografiska avståndet, vilket framgår tydligt av Hildes observation: "Vi arbetar i många olika tidszoner, vilket har varit en utmaning tidigare [...] men i utbildningen nu, med e-learning, känner vi inte av tidszonerna. Vi behöver inte ta hänsyn till dem där."

Denna sammanflätade globala sammankoppling de nu lyckats få skapar en känsla av samhörighet och förvandlar Uhrenholt till vad Hilde så kärleksfullt kallar "Uhrenholt-familjen": "Det är också mycket mer motiverande för de personer långt borta från huvudkontoret eftersom de alla nu får samma utbildning. De känner sig mer som en del av Uhrenholt-familjen, som vi kallar det." 

Det positiva mottagandet från medarbetarna är ett bevis på plattformens framgång. Hilde delar med sig av den feedback hon fått: "Det vi hör från vår personal är att det är riktigt, riktigt bra och att folk är mycket positiva. Det nästan överträffar deras förväntningar och får dem att se oss som ett mer professionellt företag. Det är mycket motiverande."

Hilde_circle Hilde Rotbakken Sønnichsen, Chief HR Officer, UhrenholtVinnie upprepar denna känsla med en anekdot: "Häromdagen kom en medarbetare till mig och sa: "På min avdelning skulle vi vilja göra en utbildning i det här ämnet som vi arbetar med för att se till att alla andra på företaget känner till det med." Denna proaktiva inställning från medarbetarna visar inte bara att de är nöjda utan också att de är genuint angelägna om att bidra till och dra nytta av den förbättrade lärandekulturen i företaget sedan plattformen infördes.

Vinnie_circle Vinnie Finderup, Senior HR Business Partner,  UhrenholtEtt annat bra mått på framgång med deras digitala utbildningar är slutförandegraden av deras utbildningsvägar och moduler. 
De är mycket stolta över att kunna berätta att slutförandegraden för utbildningarna i deras Code of Conduct, GDPR och IT- och informationssäkerhet nu ligger mellan 98-100%!

Tips från Uhrenholt:
Så lyckas ni med er lärplattform

 • Planera och avgränsa projektet väl för att undvika överraskningar. Tänk på alla de berörda parter som ni måste involvera i ert projekt med lärplattformen. Och även i skapandet av specifika utbildningsvägar. 

 • Börja med företagsspecifikt och relevant innehåll. Utgå från något företagsspecifikt som är relevant för de flesta av era anställda. 

 • Skapa medvetenhet runt plattformens existens. För att er digitala utbildning ska bli framgångsrik räcker det inte med att skapa den. Ni måste också göra era medarbetare medvetna om att den finns. OCH påminna dem. Flera gånger!!

 • Håll utbildningen kort och relevant. Bryt ner det i små bitar. 3-10 minuters inlärning ger bättre framgång!

 • Använd digital utbildning för att stödja praktisk utbildning. "De grundläggande sakerna kommer att ske genom e-learning. Men vi måste förstås fortfarande ha den personliga kontakten, bygga relationer och liknande." - Hilde
Få mer konkreta tips från Uhrenholt här.

Key Takeaways

 • Gör det enkelt att nå ut till globala arbetsstyrkan och eliminerar utmaningar med tidszoner
 • Ger en centraliserad plats för personalens lärande och standardiserar utbildning
 • Skapar och distribuerar engagerande utbildning lika enkelt som att klicka på en knapp
 • Minskar pappersarbete och administration
 • Möjliggör mer utbildning för alla anställda
 • Säkerställer att medarbetarna tar till sig och förstår informationen/utbildningen 

 

Customer Case CTA_SWE