Förebygg könsdiskriminering på arbetsplatsen

Genom att investera i denna digitala utbildningsväg kan ert företag öka sitt engagemang för att skapa en respektfull arbetsplats.

💻 6 moduler  🕒 30 min
Sexism_hero-02-02

Tillgänglig på engelska och danska.
Andra språk kan tillhandahållas på begäran.

Utbildningsvägen om könsdiskriminering

Syftet med denna utbildning är att få era medarbetare att reflektera över sitt eget och andras beteende.

Sexism_hero-01
Sexism_hero-04
Sexism_hero-03
Sexism_hero-05


Want to see more? Book a free demo.

Sexism_hero-06

Effektivt och engagerande för dagens anställda

Denna utbildningsväg är uppbyggd för att öka kunskapsbevarandet och
säkerställa maximal effekt

Artboard 39

Interaktiva moduler

Artboard-31

Scenarier från verkliga livet

Artboard 5

Micro-learning 

Letade du efter en annan utbildningsväg?

Prata med vårt team idag!

Vi ger dig gärna en live 1:1 produktdemo och vägleder dig genom denna utbildningsväg.

industry_service