Lär du dig som bäst genom att uppleva? Ser du möjligheter när du observerar? Eller föredrar du att samla ihop information och läsa en massa? I den här artikeln får du reda på mer om de fyra olika inlärningsstilarna.

Vi lär oss alla på olika sätt. Det är antagligen ingen nyhet för dig. Men vet du vilken inlärningsstil som passar just dig bäst? Förbättra din inlärning och utveckling med mer kunskap kring ämnet. Det finns flera olika teorier om hur vi lär oss bäst, nedan får du en sammanfattning av Honey & Mumford inlärningsstilar: den reflekterande, den teoretiska, den pragmatiska och den aktiva.

Läs vidare och hitta din inlärningsstil:

 

1.Den reflekterande

Observerande och eftertänkande är två dominanta egenskaper hos den med reflekterande inlärningsstil. Den reflekterande föredrar att först samla in information och erfarenheter innan den drar sina slutsatser. Då den reflekterande tar in mycket information genom att lyssna trivs den med att samarbeta och få inputs från andra. Den reflekterande är processinriktad och fattar därefter beslut som den sedan väljer att agera utefter.

Å andra sidan är den reflekterande inte den bästa på att arbeta mot slutmål, korta deadlines eller prioritera uppgifter.

När du designar utbildning för den reflekterande är det bra att ge tillgång till mycket information men i olika format. Det ger den reflekterande tid att lära sig och ta in kunskapen när den behöver det. Praktiskt sett är det bra med en blandning av video, inlärningsspel, guider och annat som du lätt kan göra tillgängligt via ett LMS.


2.Den teoretiska

Kunskap sorterat i ett system är ett av de bästa sätten för den teoretiska att ta till sig information på. Att samla teorier, ha tid för djupt tänkande, systematisering, strukturering, schemaläggning, är saker som den med teoretisk inlärningsstil trivs med. Till skillnad från den reflekterande, vill den teoretiska gärna arbeta ensam för att se till att jobbet blir gjort på rätt sätt.

Den teoretiska är bra på att sammanställa information och tycker ofta om att ta plats i diskussioner där den har möjlighet att använda sin kunskap.

När du designar inlärningsresor eller utbildning för den teoretiska är det viktigt att du har hög kvalitet och rätt information, annars blir den teoretiska lätt irriterad. Och den kommer med största sannolikhet hitta felaktig information om sådan skulle finnas.

3. Den pragmatiska

Exempel och olika testbara scenarier- det är någonting den pragmatiska verkligen gillar. Den pragmatiska föredrar att kunna testa sig fram, experimentera och kunna plocka isär och sätta ihop saker enbart för att ta reda på hur någonting fungerar.

En inlärningsresa för den pragmatiska måste ha tydligt mål och syfte. Långa dröjsmål och otydlighet gör den lätt blir otålig. I motsatts till den teoretiska tycker den pragmatiska inte om att lusläsa instruktioner sida för sida utan föredrar att testa sig fram.

VR (Viritual Reality) och AR (Augmented Reality) är bra inlärningssätt för den pragmatiska då det gör det enkelt för den att testa sin kunskap i praktiken. Coachande videos eller klipp som visar olika tekniker och kan användas i verkliga livet fungerar också bra för den med pragmatisk inlärningsstil. 

4. Den aktiva

Det bästa sättet för den aktiva att lära sig, är genom att få utrymme att utforska på egenhand redan från början. Den aktiva är impulsiv av sig och blir lätt uttråkad av rutiner.

Den aktiva jobbar bra med deadlines och under press. Den är även bra på att hitta alternativa lösningar och upptäcker ofta nya, spännande outforskade vägar.

Den aktiva tackar ofta ja till flera olika uppgifter samtidigt, även om det ibland blir lite mycket. Det är därför en utmaning för den aktiva att hantera flera uppgifter samtidigt.

Micro-inlärning eller enkla lärmoduler är det bästa för den aktivas inlärningsstil. Ett annat alternativ är att använda sig av VR- och AR-teknologi för inlärning då den aktiva lär sig bra när den får uppleva och prova saker den inte testat förut.

blog_blended-learning
Vilken inlärningsstil passade bäst in på dig? På en arbetsplats finnas det oftast en mängd olika personer med olika inlärningspreferenser. Detta kan göra det lite klurigt när du ska designa utbildningar som ska tilltala alla på en arbetsplats. Det är därför viktigt att variera lärmaterialet och få in olika element så att det tilltalar så många som möjligt.  

Vill du veta mer om olika sätt vi lär oss på? Läs vidare i denna artikel om de fem teorierna om pedagogiskt lärande.