Minska kostnader för personalutbildning

Vi kan nog alla vara överens om att personalutbildning är viktigt. Men det kan också vara extremt kostsamt och sätta press på budgeten. Har du ansvar för utbildning av personal på er arbetsplats är det troligt att kostnaderna för utbildningen ständigt ligger i bakhuvudet.

Lyckligtvis finns det praktiska sätt att minska kostnaderna för personalutbildning samtidigt som ni upprätthåller kvaliteten på utbildningen. I denna artikel hittar du några tips på hur ni kan minska kostnaderna för era personalutbildningar.  Men först är det viktigt att identifiera orsakerna till de höga kostnaderna.

Om du redan har koll på det kan du självklart hoppa direkt till tipsen genom att klicka här.

Identifiera orsakerna till de höga kostnaderna 

Som sagt, först och främst är det viktigt att förstå orsakerna till era höga kostnader. Det är först när ni har identifierat orsakerna och förstår vad som driver upp kostnaderna som ni kan vidta åtgärder för att minska dem.

Ta en titt på exemplen nedan över vanliga orsaker som ofta får kostnader för personalutbildning att skena i väg👇

Klassrumsundervisning

Traditionell klassrumsundervisning kan vara dyrt. Det kräver en fysisk plats för att genomföra utbildningen, vilket kan innebär hyreskostnader för lokal, ibland möbler och utrustning. Ofta om man har klassrumsundervisning eller påplats workshops är det hela dagar, då  måste ni också räkna med den tid som tas från de anställda när de inte arbetar som en del av kostnaden.

Resekostnader

När ni genomför utbildning på en fysisk plats kan resekostnader, såsom flyg, annan transport och boende, vara ganska betydande. Dessa kostnader kan kan verkligen trigga upp kostnaderna, särskilt om ni har anställda på flera olika platser som behöver transport. 

Utbildningsmaterial

Att tillhandahålla utbildningsmaterial till anställda kan vara kostsamt, särskilt om materialen behöver skrivas ut och distribueras.

4 tips för att minska kostnaderna för personalutbildning

Här kommer några praktiska tips på hur ni kan minska kostnaderna för personalutbildning:

 1. Digitaltalisera. Genom att göra er personalutbildning mer digital blir det lätt att effektivisera, uppdatera, dela och återanvända era utbildningar. Och det blir lätt att skala upp. När ni har lagt ned mycket arbete på att skapa riktigt bra utbildningar, kan ni lätt återanvända dem till era nyanställda och när företaget växer. Vilket i sin tur sparar pengar.

  Digital utbildning gör det också möjligt att ge era anställda mikrolärande (microlearning). På det sättet minskar ni också kostnaderna för företaget eftersom era anställda inte behöver vara borta från sina arbetetsuppgifter för hela utbildningsdagar. 
 1. Blended Learning. Blended learning eller Blandad lärande, kombinerar digital och på-plats-utbildning för att ge anställda en flexibel och engagerande lärandeupplevelse. Denna metod kan minska utbildningskostnaderna genom att eliminera behovet av heltidsutbildare och minska resekostnader.

  Genom att inkludera olika inlärningsformat, såsom videor, gamification och live-evenemang, kan ni ge era anställda en personlig lärandeupplevelse som möter deras individuella behov och inlärningsstil.
 1. Använd gratis- eller lågkostnadsutbildningsresurser.
  Det finns gott om gratis eller lågkostnadsutbildningsresurser tillgängliga online. HR- och L&D-experter kan använda dessa resurser som ett komplement till sina utbildningsprogram, vilket kan hjälpa till att minska kostnaderna.

  Ni kan hitta gratis kurser, webbinarier och till och med podcasts om olika ämnen som är relevanta för er bransch. Genom att samla ett bibliotek av gratis eller lågkostnadsresurser kan ni ge era anställda tillgång till högkvalitativa utbildningsmaterial utan att spränga budgeten. Detta alternativ kräver dock en hel del tid för att hitta bra gratis alternativ samt hålla dem uppdaterade.
 1. Använd intern kompetens.
  Extern kompetens kan vara bra, men oftast mycket kostsamt. Ofta börjar vi leta efter utbildare och lärare externt. Utmana detta och vänd blickarna inåt först. Kanske har ni expertisen inom ert egna företag? Så innan ni letar efter kunskap utåt, se vad ni har för resurser på hemmaplan. 

Minska kostnaderna utan att offra kvaliteten på utbildningen

Att minska kostnaderna för anställdas utbildning ska inte ske på bekostnad av utbildningens kvalitet. Även om det är viktigt att vara medveten om utgifterna är det lika viktigt att se till att anställda får högkvalitativ utbildning som utrustar dem med nödvändiga färdigheter och kunskaper.

Det handlar om att hitta rätt balans mellan kostnad och kvalitet. Lärplattformar eller learning management systems kan ofta tillhandahålla kostnadseffektiv utbildning samtidigt som utbildningens kvalitet upprätthålls.

Inkludering av interaktiva element som videor, quiz och gamification i er onlineutbildning kan vara engagerande, vilket kan förbättra effektiviteten av utbildningen.

Dessutom blir det enkalre att skapa personliga utbildningsupplevelser.  Till exempel anpassningsbara kurser, blandat lärande och mikrolärande-approacher som kan hjälpa er att säkerställa att anställda får nödvändiga färdigheter och kunskaper på ett engagerande sätt samtidigt som utbildningskostnaderna minskas.

Fördelar med onlineutbildning och digitala lärplattformar

Onlineutbildning är ett av de bästa sätten att minska kostnaderna för anställdas utbildning. Här är några av fördelarna med online-träning och att placera din träning på en läroplattform:

 • Inga resekostnader. Digital online-utbildning eliminerar behovet av mycket resande, vilket kan minska utbildningens kostnader avsevärt. Era anställda kan få tillgång till utbildning från vilken plats som helst med internetanslutning, oavsett om de jobbar från ladugården, efifeltornet eller amazonas djungel.
 • Anpassningsbara kurser. Digital utbildning gör det möjligt för dig som jobbar inom HR- och L&D att anpassa kurserna för att möta er organisations och anställdas specifika behov. Det blir lätt att lägga till eller ta bort moduler, inkludera relevanta exempel och till och med skapa interaktiva element som gör utbildningen mer engagerande.
 • Enkelt att följa anställdas framsteg. En bra digital läroplattform ger också möjlighet att följa anställdas framsteg, vilket är avgörande för att förstå om utbildningen är effektiv. Detta hjälper er att justera utbildningen vid behov och se till att anställda får de nödvändiga färdigheterna och kunskaperna.
 • Lätt & billigt att översätta utbildningar och kurser. För er som har anställda i flera olika länder eller talar olika språk är det en fördel att kunna erbjuda utbildning er personals förstaspråk. Dels för att minska risken för missförstånd men också för att det är lättare för alla att ta till sig ny kunskap på sitt modersmål. 

  Med en digital lärplattform blir det enkelt att översätta ert material till de olika språken utan större kostnader och arbete. Särskillt om er plattform erbjuder automatisk översättning av ert utbildningsmaterial.  Glöm halvtaskiga översättningar med goolgle translate, tekniken har kommit långt! Läs mer om hur ni med Learningbanks plattform kan översätta ert utbildningsinnehåll på några sekunder här.