Personalutbildning på flera språk

I Sverige talas ungefär 200 olika språk och 1 av 5 är födda utan för Sveriges gränser. Chansen att du som läser detta inte använder ditt förstaspråk i jobbet är därför relativt stor. Och troligt vis har du kollegor eller anställda som inte har svenska som sitt förstaspråk.

Vilket är superbra i många avseenden och något vi bör ta tillvara på bättre! Men det kan också leda till vissa språkbarriärer och missförstånd. Är du ansvarig för utbildning av personal på din arbetsplats kan det göra det svårare att leverera utbildningar som alla kan ta till sig. 

När vi inte förstår inlärningsmaterialet fullt ut kan det leda till misstolkningar och hindra kunskapsinhämtning och förvärv av nya färdigheter. Även om kulturell mångfald och flerspråkighet på arbetsplatsen är bra i de flesta avseenden är det också något vi måste ha i åtanke när vi skapar utbildning för våra anställda. 

I den här artikeln kommer vi att kasta lite ljus över flerspråkighet på arbetsplatsen och hur man kan minimera språkbarriärer i lärandet och utbildningen för sina anställda.

Mångspråkighet och kulturell mångfald på arbetsplatsen

Arbetsplatser som har en inkluderande företagskultur och som bejakar kulturell mångfald tenderar att inte bara attrahera och behålla talanger bättre utan också prestera bättre än andra företag i allmänhet. 

Det har också visat sig att organisationer med en hög grad av flerspråkighet tenderar att begå färre misstag, öka effektiviteten, produktiviteten och kvaliteten i arbetet. 

Det är inte konstigt att mångkulturella och flerspråkiga arbetsplatser fungerar så bra! Språk ger oss verkliga superkrafter! Det ger oss möjlighet att kommunicera och skapa kontakt med andra människor. 

Och att ha ett gemensamt språk öppnar dörrar så att vi kan lära oss av varandra, dela idéer och våra olika perspektiv med människor från hela världen.

På Learningbank är vi stolta över att ha anställda med 12 olika nationaliteter. På grund av detta sker all vår interna kommunikation på engelska. Men för de flesta av oss är engelska vårt andra eller till och med tredje språk.

Vill du lära dig mer om hur du kan arbeta med mångfald och inkludering på ditt företag? Kolla in vårt webinar.

Språkbarriärer på arbetsplatsen

Som nämnt ovan, en kulturellt diversifierad arbetsstyrka som talar olika språk kan också skapa utmaningar. Särskilt när du måste utbilda och få dina anställda att lära sig nya färdigheter, förfaranden eller säkerhetsrutiner.

Även om många kan kommunicera på sitt andra eller tredje språk på en hög nivå och flytande, finns det ofta ord, idiom och fraser som kan leda till förvirring och missförstånd för personer som inte har språket som modersmål.

Genom att minska språkbarriärerna kan företagen skapa en mer inkluderande och effektiv arbetsmiljö, vilket leder till bättre kommunikation, samarbete och allmän arbetstillfredsställelse bland de anställda.

Vikten av att bryta ner språkbarriärer i er personalutbildning

Ibland kan missförstånd på grund av språkbarriärer i personalutbildningen ha en stor negativ inverkan. Till exempel skador på grund av missförstånd i säkerhetsutbildning.

Språkbarriärer som orsakar missförstånd kan också göra det svårare att samarbeta, kundservicen kan bli lidande, det kan bli svårare att attrahera och behålla talanger och arbetstagarnas säkerhet kan stå på spel.

Enligt en undersökning från Forbes och Rosetta Stone, bidrar missförstånd på grund av språkbarriärer till att 67% till ineffektivitet i företag. Dessutom visar studien att 80 % av de tillfrågade säger att deras anställda var mer produktiva när deras chefer kommunicerade med dem på deras modersmål. 

Dessa siffror visar hur viktigt det är att ta hänsyn till språket när man skapar utbildning för medarbetare och personal. När det gäller kritiska ämnen är det extra viktigt att kommunicera på de anställdas modersmål för att se till att allting förstås till fullo.

Att erbjuda ditt språkligt diversifierade team personalutveckling och utbildning på deras modersmål har många fördelar. Det ger inte bara mindre utrymme för missförstånd och fel utan ökar också känslan av att vara inkluderad och sedd.

Intresserad av mångfald och inkludering på arbetsplatsen? Lyssna till WORK3.0's poddcast avsnitt om D&I. 👇 (Finns även på Spotify och apple podcast)

 

 

4 Tips för att övervinna språkbarriärer i  personalutbildning

När du arbetar inom HR eller L&D har du ofta ansvaret för att skapa utbildning för alla medarbetare på företaget. Kanske måste du tillhandahålla utbildning för ett stort multinationellt företag eller har anställda med olika modersmål?

Så, hur kan du minska språkbarriärerna i arbetsplatsens personalutbildning?

Här är några tips:

 1.  Översätta de viktigaste personalutbildningarna. Även om det är bra med kulturell och språklig mångfald är det bäst att använda modersmålet när vi behöver lagra ny information och lära oss nya saker. När det gäller viktig utbildning, t.ex. säkerhetsutbildning, bör du därför se till att ge utbildningen översatt till alla dina anställdas olika modersmål 

  Hitta en översättningsbyrå som kan hjälpa dig med översättningarna, eller använd ett LMS eller en lärplattform som kan göra automatiska översättningar direkt i plattformen. Se hur automatisk översättning i Learningbanks plattform fungerar här.

  Det kanske inte alltid är möjligt att ge personalutbildning på alla anställdas modersmål, men hitta var det är mest avgörande och prioritera dessa utbildningar först.

 2. Använd bilder och video. Om du klargör vad du vill lära ut och förmedla genom att använda mer än bara talat eller skrivet språk hjälper du dina deltagare att förstå.  Använd informationsbilder och andra typer av visuella medel för att förklara komplicerade ämnen. 

  Ju fler sätt vi kan illustrera det vi behöver kommunicera, desto bättre och enklare blir det för din publik att förstå ditt budskap.

 3. Använd ett enkelt språk. För att göra det så tydligt som möjligt, använd korta meningar, håll dig borta från idiomatiska uttryck, sarkasm och komplicerade eller ovanliga ord och fraser.

 4.  Erbjud språkkurser. Beroende på hur stort ditt företag är, vilken typ av arbete du utför och vad dina anställda gör, kan det vara en bra investering att betala för språkkurser.

  Det är naturligtvis ingen snabb lösning. Att förbättra våra språkkunskaper tar tid. Men i vissa fall kan detta vara det bättre alternativet.