6 tips engagera er personal med ert nya LMS

Implementering och användarengagemang

Många gånger spenderar vi mycket tid och pengar på ny programvara. Tråkigt nog har många en tendens att underskatta vad som krävs för att integrera det och göra det till en naturlig del av vår organisations kultur och skapa daglig använding.

I den här artikeln kommer vi guida era till hur ni skapar användarengagemang i er nya lärplattform. På så sätt får både ni som administratörer och era användare ut det mesta av ert nya system och dess innehåll.

Så hur ser vi till att användarna använder plattformen när den väl är lanserad? Med engagemang! Engagemang är konsten som göra er målgrupp intresserad, delaktig eller känslomässigt involverad i ett visst projekt.

Även den bästa lärplattformen i världen kan bara göra skillnad om användarna 1.) vet att den finns, 2.) använder den 3.) interagerar med innehållet i den.

Nedan hittar du 6 tipps och idéer till vad vi ser som en cirkulär process. Vi har delat upp processen i olika faser: innan, efter (implementeringen), och upprepa. I varje fas hittar du steg till hur du effektivt får med dina användare. Och till slut får dem till att älska plattformen!

1) Ju tidigare era användare är engagerade, desto bättre

När ni väl har kommit överens med en leverantör/partner kan ni skicka ut teasers så att användaren kan förbereda sig på det nya, spännande som snart kommer till dem. Det gör övergången lättare och ökar motivationen och engagemanget.

2) Välkomna systemadministratörer

Det är inte bara slutanvändarna som ni måste få med er, utan även systemadministratörerna. De behöver rådgivning och utbildning i systemet. Och rätt funktioner för att skapa interaktivt lärande som engagerar användarna.

3) Låt festen börja!

Ha en lanseringsfest! Gör det till en stor grej när ni lanserar den nya lärplattformen. Gör det på ert sätt. Blanda och matcha inlärningsaktiviteterna - gör dem både fysiska och digitala. Ta med en stor tårta, skicka ut en lanseringsvideo till alla anställda, skriv ut igenkänningsbar grafik från plattformen och dela ut den i konferensrummen eller häng upp den på väggarna. Låt fantasin flöda fritt!

4) Kom ihåg att påminna om plattformen

Det räcker heller inte med en enda stor fest. Skicka användarna en vänlig eller rolig påminnelse om lanseringen. Och upprepa. En enda påminnelse räcker sällan. Snälla och roliga påminnelser hjälper dem att lättare anpassa sig till den nya plattformen.

5) Innehållet är plattformens motor

Om innehållet inte är engagerande, blir där inga engagerande användare.

Först och främst, vad som INTE fungerar är: Klick-nästa presentations-slide-klick- nästa slide-klick etc.

En slideshow som enbart innehåller text är varken särskilt inspirerande eller engagerande. Användarna får inte ett effektivt resultat och behåller inte kunskapen. Och de kommer sannolikt att undvika att besöka plattformen igen så länge de kan.

Vi lär oss alla genom erfarenhet. Och genom att göra! Vi måste engagera oss för att lära oss, komma ihåg och tillämpa nya saker.

Några snabba tips:

  • Mixa och matcha dina inlärningsaktiviteter
  • Gamifiera ditt utbildningsinnehåll
  • Skapa små utbildningsbitar, så kallat mikrolärande/micro learning
  • Skapa testelement, t.ex. flervalsfrågor, sant/falskfrågor osv.
  • Tänk på tonaliteten
  • Använd grafiska och visuella element och använd det konsekvent genom hela materialet
  • Testa utbildningsinnehållet innan du lanserar det
  • Värva in fysiska utbildningsmoment i det digitala

 

6) Börja om på steg 1 igen

Ovanstående steg bör utföras kontinuerligt. Fortsätt utveckla och fylla på er plattform och fortsätt att påminna, kommunicera och involvera era användare.

Varje litet steg bidrar till att stärka den lärandekultur ni håller på att bygga upp!