Fördelarna med blended learning är många. Om ni undviker fallgroparna. I detta inlägg kan du läsa om såväl för- som nackdelar och vad som bör undvikas.

En klar fördel är att blandat lärande kan tillgodose användarnas behov av att ta till sig lärande på olika sätt, både praktiskt och digitalt.

Dessutom ökar det flexibiliteten. De digitala stilarna av lärande är tillgängliga när användaren har tid, behov och motivation att lära sig det nya och det sparar tid för alla inblandade.

Men låt oss börja från början… (Om du redan har koll på vad blended learning eller blandat lärande innebär så kan du scrolla ner till fördelar och nackdelar genom att klicka här.)

 

Vad är Blended Learning (blandat lärande)

Blended learning, eller blandat lärande, innbär en mix av på-plats undervisning och digitalt lärande genom någon form av e-learning.

Helt enkelt kan det beskrivas som en kombination av klassrumsutbildning med fysiska, instruktörsledda kurser och online-innehåll, ofta i form av videoklipp på begäran som inläraren tittar på utanför lektionerna eller workshopen.

Blended learning används både inom den akademiska världen men har inom senare år blivit ett mer och mer populärt sätt att utbilda sin personal internt på hos företag.

Företag kräver en dynamisk tillämpning av blandat lärande och grundläggande strategier för hur det ska utföras och utvärderas för att göra det så effektivt och lönsamt som möjligt för både personal och företaget i stort.

Svenska storföretaget Lindab är en av många företag som använder sig av blended learning. Läs deras berättelse här eller spela videon nedan.

 

 

Låt oss gå vidare till fler fördelar.

Fördelar med blended learning

 • Personlig inlärningsupplevelse
  Med hjälp av av e-learning kan ni lättare anpassa era utbildningar och kurser efter individen. Beroende på vilken roll en anställd har eller vilken avdelning hen tillhör, kan ni med hjälp av digitalt lärande tilldela specifikt lärande för specifika anställda. 

 • Låt anställda utbilda sig när de passar dem
  Genom att låta ert digitala lärmaterial finnas tillgängligt för era medarbetare alltid, kan era anställda lätt få in små dosera av mikrolärande när de passar dem. På så sätt kan ni öka engagemanget och se till att lärande faktiskt blir av. Det digitala kan agera som förkunskaper, komplement eller uppföljning till de delar ni väljer att ha fysiskt.

 • Mätbart, underlättar feedback & rapportering
  Med en bra lärplattform blir det enkelt att mäta era lärande mål. Ni kan se vem som har gjort vad, hur mycket tid var och en spenderar på lärande, vad som fungerar och vad som behöver anpassas.

 • Minskar utbildningskostnader & Sparar tid
  Personalutbildning kan vara kostsamt och inget som börs dra in på. Men med blended learning kan ni dra ner på utbildningskostnaderna och behålla eller till och med förbättra resultaten av era utbildningar.

  Blended learning kan göra utbildningsprocessen effektivare och kräver heller inte lika mycket tid eller pengar som traditionell utbildning. Färre instruktörer behöver vara närvarande, färre utbildningslokaler att hyra och färre transportkostnader för personal.

  Dessutom kan utbildningskurserna uppdateras och utökas på en bråkdel av tiden och utbildningsvägar kan lätt automatiseras med hjälp av en digital lärplattform.

Nackdelar med blended learning

Det finns som ni sett ovan flera fördelar med blended learning, men var se till att göra det rätt för att inte låta fördelarna överskuggas av nackdelarna.

 • Icke Tekniklitterära mottagare

  Vid förändringar och även när ni går över till blandade inlärningsmiljöer kommer ni att stöta på minst en person som är tveksam till det nya sättet. Det finns också personer som kanske inte är bekanta med tekniken vilket kommer försvåra deras inlärning.

  Hur undviker ni detta: Gör det så enkelt så möjligt för även dessa användare. Se till att ha stöd till hands och motivera dem som är mer tveksamma.

  Det är också viktigt att skapa en gemenskap för blandat lärande som betonar värdet av det digitala i utbildningen och de verkliga fördelarna som det kan erbjuda.

  Ordna workshops som de anställda kan delta i för att lära sig så mycket som möjligt om det nya utbildningsprogrammet och få en introduktion till funktionerna i de enheter som de kommer att använda regelbundet.

 • Fel sorts digitalt lärande

  Det digitala anpassas inte efter en digital miljö. Visst kan det vara enkelt att lägga upp en 2 timmar lång videoinspelning av en gammal föreläsning? Eller varför inte ladda upp PowerPoint-presentationer med voice over? Så enkelt att göra det digital.

  Njaäe. Kanske inte det bästa om ni vill engagera era medarbetare. Detta blir vad vi kallar en "e-learningsfälla". Konsekvensen kommer bli att dina anställda tråkas ut och inlärningsresultatet kommer att minska dramatiskt.

  Hur undviker ni detta: Här är det viktigt att vi tänker på olika typer av inlärningsaktiviteter som videor, podcasts, spel, frågesporter osv.

  Det är bäst att börja om helt och tänka om hur kunskapen kan förmedlas på bästa sätt digitalt. Bryt ner ert material till små bitar, gärna som tar mellan 3-15 min att gå igenom.

  Det är lätt att underskatta hur viktigt det är för inlärarna att tänka på vad de har lärt sig, att reflektera, diskutera och utmana varandra om specifika uppfattningar. Betydelse: Inkorporera gärna den sociala aspekten av lärandet. Denna del kan göras både digitalt men till fördel ansikte mot ansikte i mindre grupper.

 • Inte tillräckligt med interna resurser 

  Det är lätt hänt att man köper in en digital lärplattform och sedan sätter man en person att jobba med det för en gigantisk organisation. Men det kan krävas lite mer än så för att få en bra start och komma igång på riktigt.

  Visst generellt, när ni kommit igång med blended learning, så kommer ni spara tid och resurser. Men många underskattar hur mycket ni trotts allt behöver för att komma igång med blended learning. Särskillt om ni väljer att skapa allt material själv.

  Hur undviker ni detta: Se till att ni har personal att avsatt till att jobba med plattformen för att komma igång med blended learning. Även om mycket kan automatiseras så behöver ni människor bakom plattformen också.

  Välj rätt lärplattform för blended learning. En viktig del att tänka på innan ni väljer plattform att arbeta med är också att kolla upp vilken form av support ni kan få av leverantören och ifall de erbjuder content produktion eller material redo att använda.

Som vi redan nämnt: Potentialen i Blended Learning är stor. Det kan göra era utbildningar mer engagerande, motiverande och effektiva. Och om ni gör det rätt är det ofta billigare än att enbart använda instruktörsledd-utbildning i ett klassrum.

En bra början är att identifiera potentiella hinder blended learning i er organisation. Undersök dessutom det bästa möjliga alternativet för att skapa ett mångsidigt inlärningsflöde och vilken plattform som passar er organisation bäst.

Behöver du hjälp för att övertala management om att en digital lösning och blended learning är rätt väg att gå? Ladda då ner vår gratis mall för att bygga ett riktigt bra business cases här.