Ni har äntligen fått igång ert learning & development projekt i er organisation. Fantastiskt! Men hur lyckas ni och hur vet ni om lärandet och personalutbildning leder till önskade resultat?

Vissa företag tycks se kompetensutveckling som nedgång av produktion och förlorad arbetstid, men se det långsiktigt istället. Då kommer ni komma ut som vinnare.

Ny kompetens kommer tillföra tillväxt till förtaget på lång sikt och genom att kompetensutveckla anställda och uppdatera deras yrkeskunskap kommer ni kunna bibehålla värdefull kompetens inom företaget.

Ett företag som erbjuder löpande kompetensutveckling i verksamheten uppfattas även som mer attraktivt hos både befintlig och ny arbetskraft. 

Men självklart vill ni se resultat när ni ger era medarbetare tid för kompetensutveckling, så hur lyckas ni och hur vet ni när ni lyckats? 

Här får ni några användbara tips för att lyckas och desutom har koll på när ni lyckats med tiden ni avsätter för kompetensutveckling för er personal. 

1. Tydligt syfte & mål med kompetensutvecklingen

Som i alla projekt är det viktigt att sätta ett mål och syfte. Vad vill ni uppnå med att kompetensutvecklingen? Vad ska er medarbetare kunna efteråt?

Se till att utvecklandet gynnar båda parter. Notera syftet redan innan så att både den anställda och ni som företag ser meningen bakom.

Att veta varför man gör något är dessutom alltid bra för att hitta motivationen och förstå vikten av det man gör. Plus att ni med tydligt syfte och mål lättare vet när ni uppnått det. Med andra ord, utan detta steg blir det svår att veta när och om ni lyckats.


2. Relevant för både organisationen & individen

Om en anställd till exempel lär sig projektledning genom en ny kurs, men inte kan använda den i organisationen, ja då kommer hen sannolikt leta sig vidare till en ny arbetsplats där de nyförvärvade kunskaperna kan sättas i användning.

Det ger den anställde dålig erfarenhet om hen inte kan använda sina nyvunna färdigheter i organisationen, men det skapar också en dålig erfarenhet för organisationen eftersom de eventuellt kan förlora sin talang för tidigt.


3. Långsiktig karriär- & utvecklingsplan

Med en långsiktig karriärplan & utvecklingsplan, som görs i samtal med den enskilda medarbetaren, ökar ni chansen till att era talanger stannat hos er längre. Ni bör här tillsammans ta hänsyn till företagets behov och den anställdes intressen.

Att förlora anställda är ofta dyrare än att faktiskt kompetensutveckla och erbjuda långsiktiga utvecklingsplaner för era anställda. Så se till att tidigt gå igenom önskemål och vad för möjligheter för kompetensutveckling som finns hos er. Detta är en viktig del av medarbetarresan.


4. Fortlöpande lärande för bästa resultat

Ingen blir expert eller skapar enorma förändringar över en eller två dagar. Visst kan dags-workshops ge inspiration, men hur länge sitter kunskapen i?

För att bibehålla kunskap är det viktigt med kontinuerligt lärande. Att få in utbildning i små bitar och under en längre tid istället för i en klump, är oftast ett mer lyckat sätt att kompetensutveckla personal på. 

Självklart går det att kombinera! Kan ni blanda upp utbildningen och erbjuda både fysisk och digitalutbildning kommer ni kunna få ännu bättre inlärningsresultat.

5. Mät och följ upp

Denna punkt är nära förknippade med den första. För att kunna mäta måste ni ha satt ett mål. Och mätning och uppföljning är en viktig del för att se ifall ni verkligen får ut det ni tänkt av utbildning och kompetensutvecklingen.

Kanske gav det ett OK resultat men att någonting kan behövas justeras. Med ordentliga KPI och mål blit det lättare att både förbättra, justera och utvärdera era utbildningsinsatser och på så sätt veta när ni lyckats.

Se hur andra företag gör och få inspiration här.