Danske Bank

3 anställda skapade förändring för 1500 kollegor

business-icon2  Bransch: Finans   employee-icon2  Storlek: 1500 medarbetare
Danskebank_Mockup

Danske Bank är Danmarks största bank och finanskoncern. Sedan 1997 finns Danske Bank även i Sverige och till hör en av de femte största bankerkoncernerna i landet. I övrigt har de även verksamhet i Norge, Finland och på Irland.

Idag har de kontor i 8 länder och är ca. 21.800 anställda.  Affärsenheten i detta här case betjänar företagskunder och består av 1500 anställda med en årlig omsättning på 2 miljarder danska kroner. 

Utmaningar

Finanskrisen 2008 orsakade massiva förändringar, kundförluster och flera andra utmaningar som gjorde att Danske Bank var tvungen att omorganisera sig rejält. I och med förändringarna föddes teamet "Aim High", som bestod av tre anställda. De är ett slags interna "pionjärer" i den förändringsprocess som startade då.

Innan Learningbank kom in i bilden var den utmaning som Danske Banks "Aim High"-team behövde ta itu med hur man skulle kunna säkerställa en sammanhängande strategisk förändringsprocess och se till att fyra olika länder alla följde samma principer för att skapa en enhetlig nordisk kundupplevelse.

Danske Banks mål för utbildningen av anställda var att stärka förhandlingsförmåga och de "mjuka färdigheterna". Anställda som arbetar med företagskunder i Danske Bank förväntas stärka sina färdigheter i "strategisk kunddialog", där förmågan att förhandling spelar en central roll. Hur förhandlar man till exempel med en konkurrenskraftig person om man själv är lite "mjuk"? Det är precis vad de vill hjälpa sina anställda att göra.

Eftersom  de anställda har späckade scheman behövdes detta också tas hänsyn till när man skapade den nya digitala utbildningen. 

Lösning

"Det är mycket praktiskt att utbildningen har blivit digital och därmed skalbar tack vare Learningbank", förklarar Marianne Lykke Nielsen, Senior Business Consultant & Project Manager.

Utbildningsmodulerna är korta och enkla och tar mellan 5 och 20 minuter, vilket gör det möjligt att få in dem i ett fullspäckat schema.

Innehållet är utformat i ett visuellt engagerande format. Det har formen av ett digitalt inlärningsspel som bygger på en fiktiv berättelse om en anställd som ställs inför utmaningen att bestiga ett berg. Bergsmetaforen valdes i liknelse med förändringsprocess då de både kan vara vädligt krävande och likna livet för en bergsklättrare som kämpar sig fram till toppen.

Danske Bank använder Learningbanks Learning Lifecycle Platform och färdiga byggda utbildningsinnehåll, inklusive video, inlärningsspel och frågesporter.

Dessutom skapade Aim High-teamet skräddarsydda utbildningsmoduler i Learningbanks författarverktyg (The Module Maker), vilket i princip är en slags "DIY"-modul.

da-en_kunder_danske-bank_game-mountain

Resultat

"Normalt är det mycket svårt att följa upp beteendeförändringar. Men nu kan vi följa dem noga eftersom vi kan se vilka som deltar i utbildningen, och vi kan se hur mycket tid de lägger på det. Vi kan ta itu med de lokala chefernas behov genom att säga: 'Okej, om ni verkligen vill ha den här förändringen måste ert team använda utbildningsprogrammen aktivt'. Detta är en stor fördel", förklarar Marianne.

"Aim High grundades 2013. I dag har våra utbildningsprogram blivit skalbara på ett helt nytt sätt. Och mitt lilla team är på god väg att få nya interna kunder eftersom andra avdelningar i banken också blir nyfikna och vill prova något liknande", säger Marianne.

"Tidigare använde vi en 'cascading-metod' där vi förberedde en massa slides för våra SIA (Strategy Implementation Agents). Men oavsett hur noggrant man förbereder kommunikationen kan viktig kunskap gå förlorad på vägen. Våra SIA:er var allt annat än förtjusta i tanken på att behöva agera experter på "förhandlingsteknik". Därför har vi nu skapat ett innehåll av högsta kvalitet i stället. Via Learningbank kan vi leverera detta innehåll på fyra språk och nå även de mest avlägsna delarna av organisationen", säger Marianne.

Danske Bank har lanserat Aim High Learning-lösningen i samarbete med Learningbank som en del av den övergripande strategin fram till 2020.

Key takeaways

  • Utbildning och lärande har blivit skalbart
  • Utvecklar sina medarbetares förhandlingstekniker och mjuka färdigheter digitalt
  • Säkerställer en konsekvent och enhetlig kundupplevelse i alla verksamma länder
  • Enkelt att skapa målgruppsanpassade digitala utbildningsvägar på fyra olika språk
  • Lätt att följa upp inlärningen
  • Skapar högkvalitativt utbildningsinnehåll
  • Lättare att nå sina mål

 

Customer Case CTA_SWE

 

Ladda ner kundcaset här

(Caset är på engelska)

danske bank learningbank