Kundcase

Tre medarbetare fick 1500 kollegor att ändra beteende

Läs om hur Danske Bank stärker sina medarbetare och skapar värde för banken & företagskunderna. Läs hela kundcaset och bli inspirerad.

danske bank digital learning

I detta kundcase kan du läsa om hur Danske Bank...

  • Utformat & applicerat skalbar, digital utbildning för att utveckla sina medarbetares förhandlingstekniker och mjuka färdigheter
  • Säkerställer en konsekvent och enhetlig kundupplevelse i alla verksamma länder
  • Enkelt skapar målgruppsanpassade digitala utbildningsvägar på fyra olika språk
  • Fått smidig uppföljning av sina anställdas lärande & kan spåra beteende förändringen i organisationen
  • Ökat försäljning med Blended Learning

Kort om Danske Bank

Danske Bank är Danmarks största bank och finanskoncern. Sedan 1997 finns Danske Bank även i Sverige och till hör en av de femte största bankerkoncernerna i landet. I övrigt har de även verksamhet i Norge, Finland och på Irland.

”Tidigare använde vi oss av en så kallad ” cascasding method” med en massa slides för vår SIA (Strategy Implementation Agents). Men oavsett hur noga de förbereddes försvann alltid viktig information på vägen. Våra SIA var allt annat än exalterade över tanken på att behöva agera experter i förhandlingstekniker. Så nu har vi skapat premium content via Learningbank istället. Tack vare Learningbank kan vi dessutom leverera det på fyra olika språk och nå även de mest avlägsna delarna av vår organisation”

Marianne Lykke Nielsen, Senior Business Consultant & Project Manager, Danske Bank

Ladda ner kundcaset här

(Caset är på engelska)

danske bank learningbank