Lärmaterial byggt av experter

Här hittar du innovativa, digitala lärupplevelser som driver resultat, förändring och tillväxt.

Spara tid och pengar med utbildningsvägar & moduler redo att användas.

003_store_hero

Premium Learning Store

6 moduler
Sexism på arbetsplatsen

Öka medvetenheten om sexuella trakasserier på arbetsplatsen

I denna utbildningsvägen fördjupar vi oss i vad sexism är, hur det definieras och hur det kan förekomma på arbetsplatser. Öka medvetenheten och få dina anställda att reflektera över sitt eget och andras beteende..

Se utbildningsväg
2 moduler
Mentalt välbefinnande på arbetsplatsen

Mentalt välbefinnande på arbetsplatsen

Vill du skapa gladare och mer balanserade medarbetare? Och samtidigt skapa bättre resultat? Då är den här utbildningsvägen för dig.

Se utbildningsväg
4 moduler
Ergonomi på arbetsplatsen

Ergonomi på arbetsplatsen

Vill du stödja dina anställdas arbetsergonomi? Skapa goda arbetstekniker  för att minska arbetsrelaterade skador. Bygg upp er kunskap på ett lättillgängligt och engagerande sätt med en digital utbildningsväg i arbetsergonomi.

Se utbildningsväg
8 moduler
Mångfald & Inkludering

Mångfald & Inkludering

Vill du öka medarbetares engagemang? Lär er mer om mångfald & inkludering (Diversity and Inclusion) och skapa medvetenhet kring fördomar.

Se utbildningsväg
5 moduler
Konkurrenslagen

Lär er förstå, tolka och följa kokurrenslagen

De anställda måste veta hur de ska följa konkurrenslagstiftningen. Om de inte gör det kan det få allvarliga konsekvenser för företaget. Denna utbildningsväg kommer att utrusta dina anställda med rätt färdigheter för att navigera i tvetydiga situationer.

Se utbildningsväg
7 moduler
GDPR

GDPR – på golvet

Denna utbildningsväg ger dina medarbetare förståelse för vad GDPR innebär och hur de ska behandla personuppgifter på rätt sätt. 

Se utbildningsväg
3 moduler
DISC-ledarskap

Förstå personalhantering och hur du får ut det bästa av dina anställda

I vår DISC-utbildning får ledare och cheferna redskap att samarbeta och delegera, motivera och utveckla sina anställda för framtiden.

Se utbildningsväg
8 moduler
GDPR

Skapa medvetenhet om och förståelse för GDPR

Syftet med denna utbildningsväg är att ge insikter om GDPR-fällor och skapa medvetenhet hos dina anställda så att de kan förebygga potentiella dataintrång.

Se utbildningsväg
7 moduler
IT-säkerhet

Blockera cyberattacker med utbildning i IT-säkerhet

Syftet med denna utbildningsväg är att hjälpa dina anställda att känna igen IT-bedrägerier och bli mästare i IT-självförsvar.

Se utbildningsväg
9 moduler
Hygien

Hygienutbildning

Ge dina anställda engagerande och rolig hygienutbildning. Fokusera på den specifika hygienutbildning som är relevant för dig med anpassningsbart innehåll.

Se utbildningsväg
5 moduler
Antikorruption

Förbered dina anställda att förhindra korruption

Det här spelet utbildar dina anställda inom antikorruption på ett roligt och engagerande sätt för att förebygga korruption.

Se utbildningsväg
7 moduler
FN:s globala mål

Involvera dina anställda med FN:s globala hållbarhetsmål

Den här utbildningsvägen är ett enkelt och smidigt sätt att introducera FN:s 17 globala mål för dina anställda. Med anpassningsbart innehåll kan du fokusera på de mål som är relevanta för din organisation.

Se utbildningsväg
17 moduler
Säljutbildning

Utbildning för att bemästra de rätta säljteknikerna & maximera försäljningen

Lär dig att förstå och tala kundens språk. Få säljutbildning när och var det passar dig.

Se utbildningsväg
4 moduler
Klimatet

Skapa klimatvänliga vanor och åtgärder i arbetet

Denna utbildningsväg inspirerar dina anställda att bli mer klimatmedvetna. Vi ger er konkreta sätt att uppnå företagets och dina anställdas klimatambitioner.

Se utbildningsväg
8 moduler
Service

Stärk ditt teams kundservice-kompetens

Syftet med denna utbildningsväg är att ge användarna förståelse för varför service är viktigt, vad det innebär (och inte innebär) och hur de kan tillhandahålla det.

Se utbildningsväg
5 moduler
IT-säkerhet

Det viktigaste inom IT-säkerhet

Ett av de största hoten mot IT-säkerhet i en organisation kommer från de anställda. Detta vet hackare. Förebygg och förhindra IT-attacker innan det är försent.

Se utbildningsväg
3 moduler
Konflikthantering

Utveckla kompetens i konflikthatnering

Vill du göra dina anställdas vardag enklare? I den här utbildningsvägen får dina anställda utveckla färdigheter som är särskilt inriktade på att hantera konflikter med kunder.

Se utbildningsväg

Några av våra nöjda kunder...

Lindab_logo
aldi-1
7eleven-1
lunar
rema1000
logo_Eltel
mcdonalds
miles
Logo_danske bank (small)
falck-logo-red
Fitness_World_Logo_RGB_pos
Just Eat-Logo-Orange-Primary-Hor-RGB

Redo att uppgradera till engagerande, digitala personalutbildningar?

Vill du bekanta dig personligen med vår Learning Lifecycle Platform eller se specifika utbildningsvägar från vår Learning Store? Var inte blyg! Kontakt oss nu.

Form_Ann_3