Minns ni tiden då personalutbildning var tvuget att se på en och samma plats, vid ett och samma tillfälle? Minns ni hur mycket information det var att ta in och försöka minnas på en gång? Det kunde lätt bli överväldigande och samtidigt krävde det mycket resurser.

I dag har vi (lyckligtvis) insett att det inte behöver vara så längre. Och med de många format som e-learning erbjuder kan vi skapa en mer lämpliga miljö där vi kan använda blandat lärande (blended learning), med vilket det är enklare att uppnå bättre inlärningsresultat.

Tekniken ger oss med andra ord bättre möjligheter att utbilda vår personal mer effektivt och lönsammt och  låter oss spara resurser,  varesig det gäller logistik, personal, administration, eller tid.

Vad är E-Learning?

E-learning eller e-lärande, eller "elektronisk inlärning", är utbildning som ges på elektronisk väg, via datorer, surfplattor och allt oftare även via  våra smartphones.

Termen " e-learning " har bara funnits sedan 1999, enligt efront. Men datorbaserad utbildning och förfadern till dagens LMS fanns faktiskt tillgängligt redan1960 för vissa univeristetsstudenter i USA. Självklart har det utvecklats en hel del sedan dess. 

Formaten för e-learning kan variera. Väldigt mycket. Det är inte nödvändigtvis bara en tråkig, lång PDF-text som du blev tillsagd att läsa. När utbildningen skapas med ett så kallat författarverktyg i en lärplattform kan det också innehålla:

  • Videor
  • VR (Virtuell verklighet) och AR (förstärkt verklighet)
  • Podcasts
  • Interaktivt lärande
  • Quiz
  • Gamifierat lärande 
  • Och mycket mer...

E-learning VS online-lärande

Du kanske har stött på begreppet online lärande/utbildning eller nätbaserad utbildning i stället för e-lärande, eller kanske till och med digitalt lärande. Det behövs ingen förvirring. Kärt barn har många namn som man brukar säga, det är nämligen samma sak.

I resten av den här artikeln kommer vi att fortsätta att kalla det för e-learning, men vi kunde lika gärna ha bytt ut ordet mot till exempel "digitalt lärande".

Vad gör E-learning effektivt?

Flexibilitet och bekvämlighet. Det är några av de fördelar som gör e-learning effektivt. Men e-learning kan också minska tiden och kostnaderna för att utbilda anställda, ge tillgång till viktig information och kunskap i rätt tid och öka produktiviteten. Läs de 10 anledningarna nedan för att få en helhetsbild.

1. Kostnadseffektivt

E-learning är kostnadseffektivt. Både när vi talar om tid och pengar. Tidsbesparingar innebär förstås verkliga penningbesparingar för arbetsgivarna. Dessutom är de anställda borta från kontoret under kortare tid och resekostnader kan oftast minskas.

Vi kan också tala om den höga kostnaden för tryckt material till utbildare och samordning av deltagarnas scheman. Det råder ingen tvekan om att en av de största fördelarna med e-learning är kostnadsbesparingarna för din organisation.

Ännu en fördel är att e-learning är skalbart och passar alla storlekar av organisationer. Och de pengar som sparas genom lägre utbildningskostnader kan bättre användas för att omsätta dina anställdas nya färdigheter i praktiken.

När de anställda har tillgång på begäran till den information de behöver (oavsett var de befinner sig) är det också större chans att de faktiskt utnyttjar det med. Ytterligare ett plus är att de har större chans att behålla den kunskap de får då det är lättare att repitera och få in små inlärningstillfällen oftare.

2. Flexibilitet

9 av 10 anställda anser att möjligheten att integrera flexibilitet i arbetet är en viktig motivationsfaktor, till och med mer än ekonomiska motivationsfaktorer.

Eftersom e-learning kan ske vid en tid och plats som passar den anställda bäst gör det också deltagandet enkelt, vilket i sin tur ökar förmågan att behålla de viktigaste begreppen som intas under utbildningen.

När inlärningen kan ske i hanterbara delar hjälper det till att stärka begreppen, i stället för att hantera den överväldigande datamängd som förekommer i mer traditionella former av perosnalutbildning.

Se företag som använder sig av E-learning och vad deras erfarenheter är av det.

3. Gamification

Gamification sluter lärandeprocessen genom att ge omedelbar återkoppling, vilket gör att medarbetarna snabbare kan genomföra förändringar i beteendet på jobbet.

Dessutom blir det roligare. Faktum är att om man lägger till gamification-element ökar deltagarnas tillfredsställelse i 84 % av fallen och förbättrar testresultaten för deltagarna avsevärt.

001_SVblog_gamification-6tips_cover

4. Främjar bibehållandet av personal

De flesta som jobabr inom HR eller L&D  vet hur viktigt det är att låta anställda ha tid för lärande och möjlihte att utvecklas på arbetsplatsen.  Och här kan E-learning hjälpa till och öka bibehållandet av personal med 25-60%. De ger också högre engagemang bland anställda. 

Extra plus är att när lärandet överförs till arbetet påverkas produktivitet och intäkter positivt. Över 40 % av företagen säger att e-learning har hjälpt dem att öka sina intäkter. 

Enligt en artikel från eLearning Industry har företag som erbjuder digital utbildning (inklusive e-learning) har mer än 25% högre intäkter per anställd.

Oavsett vilken bransch du är verksam inom, oavsett hur stort ditt företag är, erbjuder e-learning fördelar som både du och dina anställda kan dra nytta av för att lära sig snabbare och bättre.

Utbildning är bäst när det är relevant, har ett mål och är interaktivt. En av de bästa fördelarna med e-learning är att det kan förbättra lärandeprocessen för dina anställda om det är rätt utformat.

Omedelbar återkoppling, mindre moduler och en mängd olika inlärningsmetoder. Om de matchar inlärarens stil och energi har det visat sig att de förbättrar de anställdas förmåga att överföra de dem lärt sig och applicera det i jobbet.

5. Alltid tillgängligt

E-learning ger dina anställda direkt tillgång till information när som de behöver den. Genom att tillhandahålla en användarvänlig lärplattform gör ni det enkelt för anställda att snabbt hitta vad de behöver och hjälper dem att utföra sitt arbete bättre.

Till skillnad från en handbok i fysiskt format minskar e-learningmoduler tiden det tar att söka efter svar och säkerställer att de svar som de hittar är relevanta och aktuella, vilket kan minska antalet fel på arbetsplatsen.

6. Öka deltagande & engagemang

I klassrumsmiljöer kan det vara svårt att få en grupp att delta. Många tvekar att bidra i gruppmiljö, och tveksamhet kan påverka positiva resultat för inlärarna.

På grund av sin interaktiva karaktär ökar e-learning både deltagandet, förtroendet och slutresultatet för eleverna - vilket innebär en nettovinst för de organisationer som de arbetar för.

Enligt Brandon Hall Groups undersökning HCM Outlook kan e-learning spara 40-60 % av de anställdas tid jämfört med traditionell klassrumsutbildning. Och detta är också en sann deltagarhöjare när man ser hur tidseffektiv man kan vara.

Läs om hur Prima Assistanse lärandeengagemang och avslutade kurser med hjälp av e-learning.

7. Standardisering

En konsekvent utbildning kan vara en utmaning för arbetsgivare, särskilt för dem som har e personalstyrka utspridd på flera platser.

E-learning erbjuder en standardiseringsnivå som garanterar att varje anställd får enhetligt material, tekniker och praktiska exempel under hela inlärningen.

8. Främjar självständighet

Förtroende och självständighet är viktiga faktorer för att behålla och engagera de anställda. Anställda som känner att de har kontroll över sitt arbete är mer benägna att känna sig uppskattade och ger bättre resultat på jobbet.

Genom en lärplattform kan anställda registrera sig och få tillgång till kurser på sin egen tid när det passar dem och kan lätt anpassas under hela arbetsdagen.

9. Simulerar verkliga livet

Virtual Reality & Augmented Reality (förstärkt verkligehet) har blivit viktiga aktör inom e-lärande eftersom de skapar användbara kopplingar mellan teori och praktik som traditionella inlärningsmetoder, t.ex. rollspel, inte kan återskapa.

Det virtuella och  lärandets anpassningsbara natur gör det också möjligt att skapa ett oändligt antal anpassade scenarier baserat på inlärarens input för att se till att de anställda kan hantera alla typer av utmanande situationer med självförtroende.

10. Mer miljövänligt

Enbart minskningen av trycksaksbaserade material är tillräcklig för att få skogar överallt att sucka av lättnad. Men studier visar att e-läearning i genomsnitt förbrukar hela 90 procent mindre energi och ger upphov till 85 procent mindre koldioxidutsläpp per elev.

Förutom de tidigare nämnda kostnadsbesparingarna ger integrering av e-learning i en organisation ett stort tillfälle för ett företag att inkludera socialt ansvarstagande som en del av avkastningen på investeringen.

 

Kom ihåg att en del av oss är visuella inlärare och en del av oss är mer praktiska inlärare. Läs mer om de fyra inlärningsstilar som är bra att ha i åtanke när du utformar e-learing för er målgrupp.