Preboarding och onboarding är idag viktigare än någonsin. Med dagens höga uppsägningssiffror är det ett måste att få nyanställda att känns sig välkomna redan innan första dagen. I takt med uppsägningarna har även anställningscyklarna blivit kortare vilket ökar vikten av att snabbt få igång nyanställda så att de presterar fullt ut.

Vad är preboarding?

Preboarding är i princip de aktiviteter som ett företag gör för att få sina nyanställda att känna sig som en del av företaget och lära känna sin nya roll, innan de har börjat sin första dag på nya jobbet.

Mycket kan hända från den dag en nyanställd accepterat jobbet till den dag de faktiskt börjar. Med preboarding kan företaget välkomna sina nyanställda och introducera dem till företaget, teamet och kulturen och minska risken till att de försvinner på vägen.

De nya medarbetarna får på så sätt en bra grund och insyn i företaget. Det hjälper också den nyrekryterade att hålla ert företag och sitt nya jobb i fokus samt att hen känner sig bekvämare och lugnare inför det nya jobbet och den första dagen.

 

Varför lägga tid på preboarding?

De flesta som jobbar med rekrytering har säkert varit med om att en nyanställd slutat i sista stund eller när hen precis börjat. Många gånger sker det på grund av osäkerhet och de därför accepterat ett annat erbjudande eller väljer att stanna kvar på sitt nuvarande jobb. Bra preboarding minskar risken för att detta ska hända.

Ungefär en tredjedel av de nyanställda bestämmer sig under den första veckan om de vill stanna kvar eller lämna företaget. Därför är det viktigt att få nya medarbetare att känna sig välkomna och ge dem klarhet i vad de kan förvänta sig.

Det finns det flera fördelar med att starta onboarding-processen tidigt med just en preboarding. Några fördelar är att det:

 • Minskar risken för att rekryteringen misslyckas
 • Minimerar tiden till prestation
 • Säkerställer att den nyanställda känner sig bekväma i sin nya roll

Klicka och se videon nedan för att lyssna på vad Mads, som jobbar på hamburgarkjedjan, Jagger, tyckte om sin preboarding.


8 Preboarding tips

 1. Kommunikationskanaler. Involvera nya medarbetare redan innan de börjar jobba genom att till exempel bjuda in dem till era interna kommunikationskanaler som Slack, eller Teams så att de kan få en inblick i språket och kulturen och kan delta i kommunikationen.
 2. Digitaliersera preboardingen. Ge era nyanställda tillgång till företagets LMS, genom vilket de kan få tillgång till startmaterial, gå igenom en utbildning och/eller se en film om avdelningarna eller ledningen.
 3. Onboarding-plan. Planera de första tre veckorna och gör upp ett introduktionsschema. Ge dina nyligen rekryterade tillgång till planen redan under preboardigen. Detta undanröjer viss osäkerhet och visar att ni är väl förberedda samt att ert nya tillskott är viktigt för er.
 4. Social mentor. Utse en socialmentor som kontaktar den nyanställda och eventuellt berättar om den första dagen/veckan. Detta skapar också trygghet för de nyanställda och ger dem en person att känna sig trygg med.
 5. Arbetskläder, visitkort & material. Skicka vid behov visitkort, arbetskläder och liknande till de nyanställda före den första dagen så att de redan här kan börja känna sig som en del av företaget.
 6. Informellt språk. Släpp den formella tonen. Använd en vänlig och informell ton i materialet inför pre- och onboarding och övrig kommunikation, visa att ni är människor.
 7. Informellt möte. Om det lämpar sig, bjud in till ett informellt besök där era nya talanger får möjlighet att hälsa på hela teamet och kanske till och med äta lunch med dem, så att den första dagen blir mindre nervpirrande.
 8. Personligt. Standardiserad och opersonlig preboarding dödar stämningen. Använd målinriktat innehåll och se till att det finns utrymme för era nykomna att kommentera och ställa frågor på vägen. Anpassa innehållet genom att till exempel berätta om det team som medarbetaren snart kommer att ingå i och om det dagliga arbetet på avdelningen.

Detta var en kort introduktion till preboarding. Med enkla åtgärder och verktyg kan ni ge nya medarbetare en smygtitt på sin (snart) vardag, och företaget kan genom processen få dem att känna sig som en del av teamet och företaget, redan innan deras första arbetsdag. Preboarding är ett sätt att behålla era talanger längre. 

Vill du veta mer om hur ni som företag kan behålla era talanger? Lysnna på podcasten om "the great resignation" där Ben Zweig, professor på NYU ger sina insikter baserat på studier.

 


Läs mer om pre- och onboarding-processen i vår onboarding-guide här