Onboarding av personal i butik och restaurang

Onboarding är viktigt för att få igång nyanställda snabbt och få dem att känna sig välkomna och bekväma med sina arbetsuppgifter. Självklart finns det många generella saker som att tex. kontrakten och alla dokument ska vara undertecknade, att schemat är klart, att inlogg till system och eventuell uniform är redo. Men några saker skiljer sig mellan olika branscher. Här har vi samlat några av de viktigaste onboarding-tippsen för er som jobbar inom just detaljhandeln.

Har du inte riktigt koll på vad onbording är? Då rekomenderar vi att först kolla in denna sidan. 

Låt oss här börja med en liten sammanfattning till varför onboarding är så viktigt.

Varför lägga tid på att förbereda onboarding av nyanställda?

Studier visar att 70% av ledare inom detaljhandeln säger sig ha brist på anställda och att det är en av deras största utmaningar för dem 2022.

Detaljhandeln är också en av de branscher med högst rotation av anställda. Hälften av timanställda slutar redan inom de fyra första månaderna. På grund av detta är det också extremt viktigare att se till att de nyanställda snabbt kommer in i sina arbetsuppgifter.

Om anställda känner sig välmottagna är det dessutom större chans att de stannar kvar längre på arbetsplatsen.

När ni jobbat hårt för att hitta personal att anställa vill ni självklart att de stannar kvar. Tur är väl då att det finns saker ni aktivt kan göra för att behålla dem. Till exempel: Onboarding. Genom en strukturerad onboarding kan ni: 

Onboarding av nyanställda i detaljhandeln

När vi pratat med våra kunder inom detaljhandeln ser vi att preboarding, det vill säga introduktionen som sker redan innan första arbetsdagen som del av onboarding-processen för de nyanställda, har riktigt bra effekt. Här har ni chansen att tidigt skapa band mellan de anställda och företaget och förbereda era nyaställda på sina nya roller. 

Lyssna på vad Mads från Hamnburgarkjedjan, Jagger, tyckte om sin digitala onboardingupplevelse.


Se hela videon och läs mer om hur humburgarrestaurangen, Jagger, använder Learningbanks Learning Lifecycle platform här.

 

Vad bör preboardingen & onboarding innehålla?

 

  1. Vision, mission och företagskultur. Ge en överblick av ert företags vision, mission och företagskultur. Genom att göra det tydligt för era nyanställda vilken roll de spelar i det hela har ni redan tagit ett första steg till att skapa medarbetarengagemang och lojalitet.

  2. Service- & försäljningskunskap. Vare sig det handlar om restaurang-, butik-, eller annan del inom detaljhandeln, är service-, och försäljningskunskaper ofta viktiga delar av arbetet och bra saker att ha med redan i onboardingen.

  3. Företagets riktlinjer & rutiner. Har ni specifika riktlinjer i hur ni bemöter era kunder och gäster eller viktiga öppnings- och stängningsrutiner? Varför då inte introducera några av dem redan här? För restauranger eller vissa butiker kan även hygienutbildning vara en bra del att ta med redan i början.

    Läs om hur McDonalds onboardar sina nyanställda.

  4. Kom ihåg det tekniska. System som de anställda kommer använda sig av, om det är tim-rapportering eller kassasystem eller hur diskmaskinen fungerar kan ni lätt ge de anställda en genomgång digitalt genom tex. video, eller interaktiva element så att när hen väl är på plats kommer det hela gå mycket snabbare att komma in i.

  5. Utse en mentor (eller två). Med fördel utser ni både en mentor för den sociala biten i företaget och en som den nyanställda kan vända sig till när det gäller arbetsuppgifterna. Tanken är att mentorerna inte ska vara en chef utan någon som finns där att svara på frågor som en inte alltid vill fråga sin chef om samt underlätta integrationsprocessen i det nya arbetsklimatet.

    Beroende på hur stort företag ni är och hur ni jobbar kan det ibland räcka med en mentor för båda områdena. 

Spara tid med digital onboarding

Med hjälp av en digital lärplattform kan ni automatisera pre- och onboardingprocessen enkelt. Ofta kan LMS och LXP integreras med era andra HR-system. Så när ni lägger in era nya medarbetare i ert HR-system skickas de automatisk vidare till er lärplatform.


Lärande i små bitar

Genom att använda er av digital mikroinlärning, korta, gärna interaktiva utbildningsbitar gör ni introduktionen mer tillgänglig och sannolikheten att den faktiskt görs och informationen stannar ökar drastiskt. Gör ni dessutom utbildningen mobilanpassad i den anställdas telefon kommer ni ännu längre.

Vill ni har fler tips specifikt för detaljhandeln? Ladda då ner vår retail-guide här.

New call-to-action