Den bästa onboarding-processen

De första dagarna är fulla av förväntningar och spänning. Förväntningar, mål och drömmar måste bli mötta från både den anställda och företagets håll. En strukturerad och planerad onboarding-process är A och O. Vi har här samlat några av våra bästa tips för att ni ska kunna skapa den bästa onboarding-processen för era nyanställda.

1. Förbered de första 90 dagarna

De första 90 dagarna för en nyanställd är avgörande på många sätt. Här har ni som företag chansen att skapa ett gott intryck, ge de nyanställda inblicken i företaget och arbetsuppgifter så att hen känner sig trygg i sin nya roll. Det är alltså under dessa dagar som onboarding-process bör ske.

Många företag har en veckas eller en dags introduktion för nyanställda. Vilket självklart är en bra början. Men vill ni verkligen se till att era nyanställda trivs, presterar och stannar kvar hos er länge då bör ni ge dem 90 dagar att i lugn och ro lära känna företaget och sin nya roll.

bra onboarding-processStudier visar att en lyckad onboarding minskar tiden det tar innan nyanställda presterar fullt ut med 60%. En annan visar att efter en ordentlig onboarding-process är det 83% mer troligt att de anställda stannar kvar längre i företaget, att de är mer produktiva och känner sig mer nöjda med både kollegor och hela arbetsplatsen.

Utan guidning och omhändertagande den första tiden är risken större att era nya medarbetare inte kommer trivas och heller inte prestera bra. Detta i sin tur ökar sannolikheten för att era nyanställda kommer lämna er efter bara några månader.

Se till att onboarding-programmet inkluderar kollegor, chefer och ledningen så att alla hjälper till att skapa en bra upplevelse för de nyanställda.

För konkreta tips för en lyckad introduktion av medarbetare på distans (remote onboarding) kan du läsa vidare här.

2. Strukturera för bättre resultat

Vad som anses lyckat i förhållande till hur länge era anställda stannar kvar beror mycket på vilken bransch ni är i. Men vad alla branscher har gemensamt är att tiden anställda stannar i företaget kan förlängas med en väl strukturerad onboarding-process.

En studie från Wynhurst Group från 2007 visar att en strukturerad onboarding ökar chansen att behålla nyanställda i mer än tre år med upp till 58 %.

Strukturerad och planerad onboarding ger ett professionellt intryck och signalerar att den anställda är viktig för företaget. På så sätt ser ni till att de nyanställda känner sig sedda, hörda och redo att ta ansvar.

Om er organisation inte använder ett HRM- eller LMS kan ni ändå skapa ett strukturerat onboarding-process med hjälp av tex. ert kalendersystem, kalkylblad eller skriva ut planeringen för onboaring så ni har den i fysisk form.

Onboarding_blogimage_1

Hur kan ni underlätta strukturering?

Använd er av tekniken och människorna i er organisation. Tänk igenom de olika processerna, programmen, arbetssätten, organisations-strukturer, personer som är viktiga för era nyanställda att känna till.

Gör därefter upp en plan för att introducera era nyanställda till de olika delarna lite efter lite. Var noga med att ge de nyanställda tid mellan de olika momenten och introduktionerna så att ni inte överösar dem med för mycket information på en gång. Mikroinlärning är ett bra sätt att introducera nya ämnen på.

3. Ge era nyanställda en mentor (eller två)

Onboarding_blogimage_2-1För att era nyanställda ska lära känna företagskulturen och komma in i gemenskapen snabbare är det en bra idé att tilldela en mentor. Detta är en viktig del av onboarding-processen.

På Learningbank ger vi våra nyanställda två mentorer, eller "buddies", som vi kallar dem. En professionell baserat på vilken roll personen har och som kan guida i själva arbetet, och en för mer social integration som ofta jobbar i på en annan avdelning men kan se till att den nya kommer in i den sociala gemenskapen.

Tanken är att den anställda alltid ska ha någon att vända sig till för frågor som man kanske inte alltid vill eller känner är lämpligt att fråga sin chef om. Det ger ocskå en social trygghet i arbetslivet. 

4. Börja onboardingen redan hemifrån

Onboarding_blogimage_3-1Onboarding tar tid för både organisationen och de nyanställda. Alla vill vi använda tiden effektivt. Därför är det viktigt att hitta en balans som ger organisationen ett optimalt värde.

En bra lösning är att använda sig av digital onboarding så den nyanställde kan börja sin introduktion redan så snart kontraktet har undertecknats. Delen innan första dagen brukar kallas preboarding. 

Med digital preboarding blir den nyanställda förberedd redan innan sin första dag på jobbet. Detta skapar trygghet för den nyanställde och sparar tid för organisationen.

Kolla på videon nedan för att höra vad Lucas på Vivno tyckte om sin preboarding. För mer onboarding-inspiration och tips ladda ner den senaste onboarding-guiden. 👈