Hitta det bästa LMSet för ert företag

Det är viktigare än någonsin att era utbildningsverktyg är utformade för ert företag och de utmaningar som era anställda står inför.

Letar ni också efter det perfekta LMS:et till ert företag? Att välja rätt Learning Management System (LMS) är inte det lättaste. För att slippa går vilse i djungeln bland alla lärplattformar ute på marknaden, se till att redan ut några viktiga punkter först. Här får ni 4 steg till att välja det rätta LMS:et för att passa just ert företag.

Att hitta det rätta LMS:et/lärplattformen handlar om att hitta det system som matchar era företags- och kompetensutveckling/utbildnings-mål för er personal bäst. 

1. Utvärdera er nuvarande utbildningstrategi & framtida behov

För att hitta ett LMS perfekt för ert företag rekomenderar vi att börja ta reda på vart ni befinner er idag och ha det som utgångspunkt.  Definiera era företagsmål och notera därefter era utbildningsmål från er L&D strategi som kommer hjälpa er uppnå era företagsmål.

Ta redan på vad er huvudfokus är. 
Till exempel: Vi vill….

Vilka är era centrala mål för lärande och utveckling av er personal? Vilka färdigheter och vilken information vill ni att era anställda ska få genom utbildningen? Fokuserar ni enbart på onboarding av nyanställda? Eller planerar ni också att utveckla era anställda under hela deras anställning?


Innan ni börjar undersöka marknaden se till att ni har en klar uppfattning om företagets behov av utbildning: Hur har dessa behov tillgodosetts inom ramen för din nuvarande utbildningsstrategi?

Kolla även på vilka behov ni förväntar er få av er personalutbildning. Både under det kommande året och längre fram.

Vad har ni för behov av rapportering och dataöverföring? Behöver ni koppla samman ert LMS med andra digitala verktyg och plattformar?

När ni tagit reda på dessa frågor blir det lättare att veta vad ni behöver. På så sätt kan ni lättare begränsa ert sökande efter det perfekta LMS:et.

2. Involvera ert Learning & Development team och slutanvändare

Vad har ni för specifika talangerna och färdigheterna i ert L&D-team? Om ni väljer ett LMS som är enkelt och lätt att använda, men inte låter era teammedlemmar utnyttja sitt kunnande, då kommer ni gå miste om ovärderlig potential.

Självklart ska ni välja ett lättanvänligt LMS. Men de bör också ha funktionalitet, kreativa alternativ och användbarhet som låter ert teams färdigheter komma till liv.

Fråga ert L&D-team och era slutanvändarna (medarbetare som faktiskt kommer gå igenom era perosnalutbildningar) vilka funktioner de skulle vilja se i det nya LMS.

Finns det några verktyg eller funktioner som de skulle finna fördelaktiga för att skapa bättre resultat?

Behandla ert team och slutanvändare som ambassadörer och låt dem hjälpa er att göra det bästa valet. Detta kommer också att få dem att känna sig ansvariga för att det valda LMS:et blir framgångsrikt i er organisation och kommer underlätta implementeringen så småningom. 

3. Granska leverantörernas bakgrund och erfarenheter

För att att välja ert optimala LMS så ja, ni behöver ha koll på det tekniska och vilka ganska grundläggande saker som måste beaktas från början, t.ex. integrationer och eventuellt behov av API.

Men se också till att den potentiella leverantören har koll. Att välja en leverantör med tidigare erfarenhet av liknande kunder och branscher som ni, är ofta en stor fördel. För ja, olika industriers behov kan variera mycket. Och ju mer erfarenhet de har av just er bransch, desto bättre för er.

4. Tänk på framtida utvecklingar i organisationen

Tid passerar snabbt. Och det gör även behoven för era personalutbildningar. Vi lever i en tid då ny teknik utvecklas och introduceras på marknaden snabbare än någonsin tidigare.

Därför är det viktigt att hitta en leverantör som inte kommer låta era personalutbildningar falla efter. Prata med er leverantör om deras framtida utvecklingsplaner.

Vilka tekniker investerar de i och var tror de att marknaden kommer att utvecklas? Vilka nya funktioner har de på gång?

Genom att ställa frågor får ni en bra indikation på leverantörens förmåga att hålla koll på utvecklingen på marknaden och uppfylla ert företags framtida behov.

 

Självklart förstår vi att priset på plattformen kan spela roll med. Läs merom prisetsättning av olika lärplattformar och LMS här.

 

Att jobba kan vara jobbigt. Att lära sig nya saker på jobbet bör inte vara det

Dålig användarupplevelse är en av de främsta sakerna som avgör hur nöjda användare är med tekniken. Är det lättförståeligt och intuitivt att använda, då är det bra användarupplevelse, eller user experience (UX) som vi ofta kallar det även på Svenska och vi är generellt mer nöjda med produkten.

När säljare presenterar sina plattformar bör ni fundera över just detta, UX. Det betyder inte att ni behöver vara UX-designer för att förstå er på det, utan låt er känsla guida er. Hur känns det när ni använder systemet? Och tänk efter hur era användare skulle uppleva plattformen.

Hur mäter ni hur framgångsrik er personalutbildning är? Denna fråga är ofta förbisedd. Framgång är mer än att bara få igång en lärplattform. Det är de mätbara, specifika sätt på vilka ni mäter effektiviteten i er L&D-strategi och dess inverkan på ert företag.

blog_find-best-lms

Se till helheten. Till exempel: Om ni lyckas effektivisera och digitalisera onboarding på er kundtjänstavdelning kan ni minska tiden det tar innan era nyanställda presterar fullt ut. Det gör också att ni spara tid på utbildning där mer erfarna medarbetare ”undervisar” nyanställda från fyra dagar till två dagar, vilket innebär en besparing på flera tusentals kronor.

Kom också ihåg att framgång också är beroende av användarnas engagemang. Läsa vidare om hur man uppnår ett högt användarengagemang och bättre mottagande av en ny lärplattform i detta inlägg.