Kaptec

Från tidskrävande & rörigt till
tidseffektivt & resultatgivande

business-icon2 Bransch: IT/Service 
Kaptec_Mockup

Kaptec är experter på IT-lösningar för enhetlig kommunikation och moderna arbetsplatslösningar. Deras medarbetare arbetar remote men finns huvudsakligen på Irland och i Storbritannien, där de hjälper sina kunder att förbättra resultat genom att förenkla, omvandla och utveckla deras verksamheter.

Utmaningar

En avgörande del av Kaptecs affärsmässiga framgång är deras kundtjänstmedarbetare.  Därför var det viktigt för Kaptec att kunna säkerställa en bra utbildning och onboarding av sina medarbetare då de direkt påverkar och har direktkontakt med kunderna.

Innan Learningbank och det som kom att bli Kaptec Academy implementerades hade många av Kaptecs agenter svårt att se sambandet mellan deras dagliga arbete och deras inverkan på verksamheten. 

Utbildning och onboariding skedde ofta med hjälp av trista, gamla PowerPoint-presentationer i traditionella klassrumsmiljöer. Det var inte bara svårt att behålla de anställdas uppmärksamhet, utan det var också mycket tidskrävande uppgifter att se till att personalutbildningen hölls när den behövdes, uppdaterades regelundet och följdes upp.

"Allt krävde mycket manuellt arbete, många Excel-ark och varje gruppledare inom företaget hade sin egen typ av rapportering. Avsaknaden av ett system gjorde det svårt att skapa de rapporter vi behövde för tex. visa att vi levde upp till IT-säkerhetskraven", säger Alexandra Corinealdi, Service Delivery Manager på Kaptec.

Lösning

Den lättanvända Learning Lifecycle Platform blev lösningen på Kaptecs utmaningar: "Med plattformen är det lätt att lansera nya utbildningar utan att behöva arbeta med PowerPoint eller Word eller vad vi tidigare använde. Plattformen gör också underhållet av alla utbildningar mycket enklare."

Alexandra är den enda på Kaptec som arbetar direkt i plattformen, trots detta lyckades hon lansera den nya Kaptec Academy på bara tre månader. Men hon hade stort stöd från Learningbank hela vägen:

"Vår Adoption Manager var väldgt tålmodig och svarade på alla dumma frågor jag hade i början  och har hjälpt mig mycket. Men om man sätter sig ner och faktiskt leker med det så är det ett väldigt enkelt system att arbeta med."

"Jag kände direkt att det här gör mitt liv mycket enklare."

Även om Alexandra skapar en hel del utbildningar på egen hand i plattformen, gör det stor skillnad att kunna använda färdigbyggt innehåll och utan att behöva göra allt från grunden: "Det färdiga innehållet som ni erbjuder [från Learning Store] är till stor hjälp. Annars skulle jag inte kunna hantera det själv."

Ett annat sätt som plattformen hjälper är när de gör kvalitetskontroller. Plattformen gör det lätt att få en överblick, vilket gör det lättare att stödja de anställdas och verksamhetens tillväxt.  Nu kan de nodgea de anställda till att göra en viss utbildning och sedan ha ett samtal om vad som kunde ha gjorts bättre för att förbättra kundupplevelsen.

Resultat

"Efter vi lanserat plattformen har vi fått mycket positiv respons. Helt enkelt är det till stor del på grund av det engagerande och interaktiva innehåll vi nu har i stället för utbildning i stil med en lärobok. Vi har kommit så långt att de anställda nu ber om specifika utbildningar och ger idéer om vad som skulle kunna göras, så engagemanget finns definitivt där nu! Vilket vi aldrig såg tidigare."

Alexandra, som är den enda som arbetar med plattformen, har sett många positiva resultat. Hon sparar tid eftersom det går snabbare att arbeta i plattformen, och det har gett ett organiserat och hanterbart sätt att skapa, underhålla utbildningar och blivit smidigare att skapa  rapporter.

"Det är ett mycket effektivare sätt att ge utbildning till vår personal. Det är problemfritt och det ger ett bekvämt arbetsflöde."

Alexandra förklarar också att om man tittar på deras utvärderingar av personalen så har de nu fått bättre förståelse för sin egen affärspåverkan och bättre förståelse för kunderna. "Innan var deras inställning typ, 'OK, jag är en kundcenteragent och det är allt.' Tanken var 'jag kan inte direkt påverka företagets framgång', men den inställningen har förändrats till det positiva genom den utbildning som vi nu kan erbjuda genom plattformen."

"Lärande & utbildningen hjälper till att bygga upp färdigheter, och ju bättre färdigheter teamen har, desto bättre service kan de ge", säger Alexandra.

Key takeaways

  • Sparar tid med färdiga utbildningar/kursmoduler
  • Gör det enkelt att rapportera och följa upp
  • Skapar ett bättre och effektivare arbetsflöde
  • Minskar manuellt arbete
  • Lättanvändligt författarverktyg
  • Stärker medarbetarna genom att ge dem förståelse för deras egna påverkan på verksamheten
  • Stödjer de anställda till att skapa bättre kundserviceCustomer Case CTA_SWE