Strategi för Digitalt lärande & utbildning av anställda

Du har lyckats få ledningens stöd och har preics fått tillgång till er nya lärplattform. Nu vill du bara komma igång och publicera era digitala utbildningar så att era anställda kan få se hur bra det är. Vi förstår. Men vi uppmuntrar er att sakta ner lite.

Många företag frestas att ta genvägar och kasta sig in i implementeringen eftersom de är ivriga att komma igång. Men tyvärr ångrar många detta val längre fram. Börja istället med att få rätt på er strategi för ert digitalt lärande. Med lite efterforskning kan ni lätt undvika misstag och maximera resultatet av era utbildningar. 

Nästan alla projekt för digitalt lärande börjar med några idéer. Men hur kan du gå från idéer till att lösa de verkliga behoven i er organisation med lärande och utveckling? 

Låt oss ge er tre snabba råd.

1. Lär känna era behov

Börja med att undersöka vad ert företag behöver. Prata med de chefer som ansvarar anställda. Det är ofta här du kan göra stor skillnad med få resurser.

Om ni vill att er digitala utbldnings lösning ska bli en framgång i många år framöver måste den göra ert företag mer effektivt. När ni ser ett behov av utbildning, fråga då: Varför? Fortsätt att fråga varför, tills ni ser en tydlig koppling till det värde ni skapar för er kunder.

När du känner till behoven är det dags att definiera dem ännu mer. Vad måste era anställda veta mer om eller vad ska de kunna bättre efter att ha gått igenom utbildningen? Och kan de nya färdigheterna användas för att fånga upp företagets vision och uppdrag?

Tydliga mål kommer att förenkla de storslagna idéer du får på vägen. Skriv ner tydliga mål och använd dem igen när ditt lärande går till designfasen och utvärderingen.

2. Skaffa bevis för behoven

Om er behov t.ex. är att minska kostnaderna för utbildning av nyanställda börjar du med att uppskatta de resurser som används för all from av utbildning. 

Utbildning på golvet/ "på-plats"-utbildning kan naturligtvis inte avskaffas helt och hållet. För det mest optimala utbildningsomständigeheter fungerar digitala lösningar bäst i en blandning med "på-plats"-utbildning även känt som (blandat lärande) Blended Learning 

Använd Learningbanks Bulletproof Business Case for Digital Learning  som hjälper dig göra  specifika beräkningar för ert företag som du kan använda för att fastställa behovet. 

3. Prioritera

När du gör dina efterforskningar av behov kan det hända att du också synliggör mer än en sak som behövs lösas i er organisation. Men var försiktig!

Varje liten sak tar mer tid i anspråk än du tror. Och dina interna resurser är förstås inte obegränsade (även om spänningen kanske är det). Försök att prioritera det viktigaste. Börja med ett mindre genomförande, där du i lugn och ro kan göra dina första erfarenheter innan du går hela vägen.