Tänk dig att dagligen behöva bevisa att du är du. Att du är en bra person. Du är inte farlig, du är inte aggressiv, du är inte ond. Tänk att varje dag behöva motbevisa vad folk tror om dig. För så fort andra ser dig eller ditt namn har de redan skapat sig förutfattade meningar, om än kanske inte medvetet, men det kommer spegla deras sätt att se och behandla dig.

Mångfald och inkludering (Diverisity & Inclusion)(D&I) har alltid varit viktigt. Men för företag som vill kunna attrahera framtidens arbetskraft kommer det vara ett måste att skapa en inkluderande arbetskultur.

Hur jobbar ni med mångfald och inkludering på din arbetsplats idag? Vad kan ni göra för att bli bättre och mer inkluderande? Läs vidare och få tips på hur ni kan starta ert förändringsarbete för en bättre framtida arbetsplats.

Vad är mångfald och inkludering?

Mångfald kan ses som en kombination av alla våra olikheter; från etnicitet, sexuell läggning, kön, ålder, socioekonomisk bakgrund etc. När vi pratar om inkludering handlar det om att vidta åtgärder och strategier för att skapa en miljö, i detta fall en arbetsplats som är jämlik, öppen och trygg för alla oavsett ursprung och vem du är.

En inkluderande företagskultur representeras av att dess medarbetare känner sig respekterade, sedda och värdefulla för vilka de är och har en känsla av samhörighet. Denna känsla är ett resultat av vårt beteende och bemötande mot varandra och något vi alla måste hjälpas åt för att skapa.

15-Inclusion_deliberateVi har alla fördomar och olika privilegier som påverkar hur vi ser på vår omvärld och hur vi bemöter och interagerar med de människor vi träffar.

Det är svårt att komma ifrån och det påverkar oss var vi än är, arbetsplatsen är inget undantag. De flesta av oss har någon gång, utan att ha menat något illa, använt ord, agerat eller uttryckt oss på sätt som gjort att andra känt sig exkluderade. Många av dessa handlingar är baserade på, ofta omedvetna, antaganden och privilegier. 

Mångfald - bra för affärerna

Du har kanske hört att mångfald har positiv påverkan på arbetsplatser. Och det har det, åtminstone ifall det är en inkluderande och öppen sådan.

En arbetsplats med mångfald och inkluderande företagskultur kan bidra till att attrahera och behålla talanger, driva innovation, och på många sätt medverka till att öka de ekonomiska intäkterna.

Ett flertal studier, där ibland en studie från McKinsey, visar att företag i delen av de med mest etnisk mångfald och mer jämn könsfördelning har 30% större sannolikhet till högre ekonomisk avkastning i förhållande till respektive nationella branschmedianer och företag med mer homogena medarbetarskaror.

En anledning till den stigande innovationen är de ökade perspektiven som ges vid mer mångfald. Nya idéer kommer genom olika synvinklar att se på saker.mångfald på arbetsplatsen

Vi säger däremot inte att en mer diversifierad arbetsgrupp är det samma som framgång. Det gäller att jobba på och för en inkluderande företagskultur som omfamnar de olikheter ens medarbetare besitter. Först då kommer det gynna hela företaget, från individnivå till intäkterna.

Men för att skapa en inkluderande arbetskultur behöver vi göra en ansträngning för att få bort så många av våra fördomar som möjligt och bli medvetna om våra privilegier.

Ett första steg är att bli medveten om att vi har dem och hur de yttrar sig. Och för det behöver vi starta med att granska oss själva.

Intresserad av mångfald och inkludering på arbetsplatsen? Lyssna till WORK3.0's poddcast avsnitt om D&I. 👇 (Finns även på Spotify och apple podcast)

 

Medvetenhet och självkännedom för inkludering

Det är inte alltid lätt att se sig själv kritiskt och komma till insikt. Det är heller inte konstigt att så många människor inte är medvetna om sina egna privilegier baserat på till exempel etnicitet och kön.

Privilegier pratas oftast om som svåruppnåbara, oförtjänta fördelar som en person har där vissa kanske inte känner igen sig vilket gör det lätt att avfärda.

Men om vi istället ser privilegier som en avsaknad av nackdelar, hinder och utmaningar, att när du inte har privilegier påverkar det allt du gör. Medan om du har privilegier så märker du oftast inte av det.

De som inte upplever nackdelarna vet många gånger inte om att de inte har dem, eller att de ens finns. Därför måste vi prata om dem tillsammans så att vi alla blir medvetna om dem. Det gäller även de fördomar vi alla har.

När vi blir medvetna öppnar det upp för att också se hur det reflekteras i våra ord, våra handlingar och våra samhällen och även för förståelse för andra. Det är här vi kan ta nästa steg och börja förändringsarbetet till en inkluderande kultur som gynnar oss alla.

future worklife guide

Skapa förändring

För att skapa förändring krävs det att ämnet tas seriöst. Det räcker inte bara med en kort utbildning i D&I en gång om året. Kulturella förändringar kräver tid och konstant arbete, vilket i sin tur är en lärande process.

Och ja, vi kommer alla misslyckas. Det är då gäller det att fortsätta arbeta, stanna upp och reflektera, lära av misstagen och förbättra. Att ändra vanor görs inte över en natt.

Vi måste lära oss se, uppskatta och bjuda in olikheter så att alla vill och känner sig trygga med att bidra till innovation och lösningar. Erkänna olikheterna och omfamna dem. Det är lätt att säga men svårare att göra.

Vi kan inte börja avveckla de orättvisa privilegierna och fördomarna som existerar förrän vi kan se dem. Arbetet börjar med oss själva, men för att skapa kulturförändring på vår arbetsplats behöver vi ofta en liten knuff i rätt riktning där vi hjälps åt att lära och utvecklas tillsammans.

Fyra tips för en mer inkluderande kultur:

 

1. Skapa kännsla av tillhörighet för alla

Att känna tillhörighet till ett team eller ett företag som får dig att känna att du kan vara dig själv leder till starkare engagemang och kreativitet på arbetsplatsen.

Grunden till detta läggs med fördel redan innan dina nyanställdas första dag. Att fortsätta med en bra onboarding där dennyanställda får ta del av företagskulturen, värderingar och visioner är ett bra sätt att redan från början väva in inkluderande grundvärderingar som ska genomsyra er verksamhet.

2. Inkludering kräver ständigt lärande

Behandla inte inkludering och mångfald som en engångsföreteelse att bocka av. Det behövs ständigt arbetas vidare med det. Se det som vilken annan soft-skill som helst, ju mer du övar, desto bättre blir du.

Ge tid och tillfälle för att bygga nya vanor. Ett sätt att komma i gång (på) och skapa reflektioner och medvetenhet om fördomar och privilegier är att använda digitala, gamifierade utbildningar om mångfald och inkludering för anställda och chefer. En engagerande lärmiljö kan sätta igång en ny kultur om mångfald och inkludering på din arbetsplats, även om den är remote.

3. Låt glädje vara motivationen, inte rädsla

Visst kan rädsla vara en motivation men det gör ofta att vi stänger ner och det uppmuntrar mer trångsynta perspektiv.

Använd i stället positiv uppmuntran som guide, fira de små vinsterna och skapa tillfällen för öppen kommunikation mellan olika medarbetare och team för att se utmaningar som en möjlighet och drivkraft för positiv förändring.

4. Alla måste vara delaktiga- inte bara medarbetare eller bara chefer

Förändringsarbete måste ske i alla skikt. Från de högsta cheferna till dina medarbetare ute på golvet. Alla måste se sin del i det hela. En kultur är bara så bra som vad vi tillåter.


Lyssna på Vernā Myers TED talk nedan om hur vi kan övervinna våra  fördommar.

 

Vill du ha fler tips på hur ni kan skapa en mer inkluderande arbetsplats och bättre välmående för dina medarbetare? Läs vidare om hur du kan skapa mer inkluderande personalutbildningar.