Lärplattfromar LMS, LXP, LLP

Håller ni på att se över ert utbildningssystem? Eller är ni i en expansionsfas där det blir svårare och svårare att hålla kolla på kompetensutvecklingen i takt med att ni växer?

För att hänga med på marknaden idag och tillgodose anställdas krav på kompetensutveckling, behöver vi utveckla våra anställdas kompetenser ständigt.

Desto fler anställda, desto större projekt kan det tyckas vara. För att underlätta det interna lärprocesserna använder sig många företag idag av någon sorts lärplattform för att administrera och få en överblick av organisationens lärprocesser så som till exempel onbording eller compliance-utbildningar.

Vi vet att det kan tyckas en djungel där ute när en försöker navigera bland de olika lärplattformarna. Vad är skillnaden på de olika systemen? LMS, LXP och LLP är alla digitala plattformar för lärande, men skillnaderna kan tyckas diffusa. Låt oss bryta ner skillnaderna på de olika lärplattformar i ett mer lättsmält format.

Vad är ett Learning Managemnet System (LMS)?

LMS är nog det som de flesta tänker på bland lärplattformar. Det är enkelt sagt en mjukvara där allt ditt lärmaterial lever. Det har fokus på administration, hantering och distribution av lärande. Vad ni kan göra med ett LMS varierar mycket från ett till ett annat. Men de flesta LMS låter er:

 • Samla, distribuera och organisera kurser och annat utbildningsmaterial i ett centraliserat arkiv tillgängligt för era anställda
 • Bra för hantering av många användare
 • Hålla koll på, spara och lagra dina anställdas framsteg och lärande resultat
 • Administratören har kontrollen över lärandet. (Svårare att individ anpassa än i ett LXP och LLP.)
 • Ofta mobilvänligt

Att tänka på:

Eftersom LMS är den vanligaste termen av lärplattformar gör det enklare att hitta jämförelser på olika sajter än med tex. LXP:s och LLP:s. Många försäljare använder sig av termen LMS även om de har utvecklats mycket och nu innehåller många fler funktioner än ett traditionellt LMS. Men traditionella LMS har ofta sämre användarvänlighet och fokuset ligger på administration av lärandet och inte på att engagera de som ska lära sig. Många LMS har heller inte tillgång till socialt lärande vilket både LXP:s och LLP:s har.

Vad är en Learning Experience Platform (LXP)?

En Learning Experience Platform är ett nyare begrepp än LMS. Detta är en plattform där du samlar, skapar och distribuerar lärmaterialet för en personlig lärupplevelse. Här ligger fokus mer på själva lärupplevelserna och slutanvändaren själv kan skapa och publicerar innehåll. LXP:s ha fokus på socialt lärande och beteende förändring. Ett LXP ger er möjlighet till:

 • Tillåter er att skapa personifierade utbildningsflöden
 • Hålla koll på, spara och lagra dina anställdas framsteg och lärande resultat
 • Innehåller ofta gamifierat lärmaterial
 • Stor variation av inlärningsmaterial
 • Fokus på socialt lärande (Har sociala funktioner ex. via chatt och delningsverktyg.)
 • Användaren har kontroll över lärandet och kan skapa lärmaterial själv
 • Ofta bra användarvänlighet jämfört med LMS
 • Mobilanpassat

Att tänka på:

Många LXP:s är opens-source vilket kan göra det svårt att integrera med andra system och svårt att komma igång med. Open-sourceprogram har ofta inte någon support som stöttar vid problem och trassel.

Då själva användarna är de med makten och de som styr vad de ska lära sig kan det vara svårt att få dem att göra de kurser de faktiskt måste göra. Ett LXP stöttar heller inte strukturerade lärresor som ett LLP.

Vad är en Learning Lifecycle Platform (LLP)?

En Learning Lifecycle Platform är en plattform för hela anställningsresan. Den har de bästa delarna av LMS och LXP och är alltså mer omfattande. Ett LLP kan:

 • Administrera lärande och kunskapsutveckling för hela medarbetareresan (från pre- & onboarding, låter dig hantera up- och reskilling, compliance-utbildningar och offboarding)
 • Passar både små företag och stora jättar
 • Samla, distribuera och organisera kurser och annat utbildningsmaterial i ett centraliserat arkiv tillgängligt för era anställda
 • Hålla koll på, spara och lagra dina anställdas framsteg och lärande resultat
 • Bra användarvänlighet för både administratörer och användare
 • Enkelt att integrera med dina andra system
 • Gamfierat och socialt lärande
 • Som administratör kan du sätta obligatoriska lärresor men även ha lärresor som är frivilliga
 • Tillgängligt när som helst & var som helst på vilken enhet du vill
 • Tillgång till Learning Store med varierade inlärningsmetoder skapat av experter
 • stöd och support när ni behöver det

Att tänka på:

Learning Lifecycle Platform liknar de ovan nämnda på många sätt vilket kan göra det svårt att jämföra ibland. LLP är ett stängt system och inte anpassad för utbildningsverksamheter.

Vad är bäst för vår organisation?

För att hitta rätt lärplattform för just er gäller det att se till era behov inom företaget eller er organisation. Vilka krav har ni och era medarbetare? Vill du ha mer personlig guidning? Hör av dig  så hjälper vi dig!