Upskilling & Reskilling av medarbetare

Idag spelar kompetensutveckling på vår arbetsplats stor roll i hur nöjda vi är med våra jobb. 94% av anställda i en rapport från LinkedIn Learning  svarade att de hade stannat kvar längre på sin arbetsplats om det hade investerats i deras karriärutveckling. Avsaknad av utvecklingsmöjligheter är en av de främsta anledningarna till att medarbetare säger upp sig idag. 

Upskilling
Upskilling av medarbetare (som vi på svenska även kallar kompetensutveckling) är när vi låter anställda lära sig nya färdigheter inom ramarna för samma arbetsroll. 

Reskilling
Reskilling (vidareutveckling/omskolning) av personal innebär att du låter dina anställda lära sig nya färdigheter för en annan arbetsfunktion inom ditt företag. 

Varför ska vi upskilla & reskilla våra medarbetare?

Kompetensutveckling- krav från framtidens medarbetare 

Attrahera och hålla kvar dagens och morgondagens arbetskraft är ett måste. Enligt the World Economic Forum kommer 75 miljoner arbetstillfällen försvinna 2022 och 1 miljard jobb kommer behövas läggas om inom de närmsta tio åren. Tur är väl då att de yngre generationerna faktiskt ser utvecklingsmöjligheter i arbetet som viktigt. 

Möjlighet att kunna växa och utvecklas på en arbetsplats i form av upskilling och reskilling är en stor attraktionsfaktor och kommer hålla kvar Millennials och Gen Z under längre perioder på en och samma arbetsplats. 

  • 87% av Millennials (personer födda 1981- 1996) hävdar att utveckling är viktigt för dem i sin yrkesroll. 
  • 76%  av Gen Z (födda 1997-) anser att lärande är nyckeln till framgång

För att fortsätta vara relevanta, kunna växa och vara framgångsrika som företag är det bäst att lyssna på dessa två generationer som idag är 46% av arbetskraften. Det är dem som ÄR framtidens medarbetare. 

blog_Future_work_life_2

Framtidens arbetskraft vill inte stå still. Och det vill inte ni som företag heller. Här är ytterligare 6 anledningar till varför ni som företag ska upskilla och reskilla er personal: 

1.)   Det gynnar både den enskilda medarbetaren och företaget positivt. Chans till utveckling är en av de främsta sakerna som anställda säger sig värdesätta högt på arbetsplatser och får personal att stanna kvar längre på ett och samma företag.

2.)  Öka välmåendet. Generellt att lära sig något nytt kan boosta motivationen och skapa bättre välbefinnande på jobbet

3.)  Utbildning skapar möjligheter för anställda att bidra till, och driva företaget framåt vilket i sin tur ökar engagemanget för organisationen. Med andra ord, så är utbildningen ett sätt för den anställda att visa sitt värde för företaget men också för företaget att visa sina anställda att de är värda att investera i. En positiv cirkel helt enkelt.   

4.)  Nyanställningar och onboarding är en dyr historia. Reskilla och upskilla befintlig personal är oftast billigare och går snabbare än att nyanställa. Enligt Deloittes Huamn Capital Trends kostar reskilling av medarbetare bara en sjättedel av vad det kostar att anställa någon ny.

5.)  Genom att reskilla era medarbetare behåller ni värdefull kunskap inom företaget. Det tar dessutom lång tid innan en nyanställds kännedom om företagit kommit upp i samma nivå som någon som jobbat i företaget under lång tid. 

6.)  Genom att upskilla eller reskilla dina anställda kommer de bli mer lättanpassade till marknadens föränderliga behov. Ju mer kunskap en anställd besitter ju mer flexibel blir hen till att skifta mellan olika uppgifter.

future worklife guide

Var börjar vi?

För att veta vad ni ska börja jobba med, om ni behöver upskilla eller reskilla, bör ni starta med att undersöka följande inom er organisation och marknad:

  •   Vilka kompetenser kommer ni behöva?
  •   Vilka kompetenser saknas?
  •   Vilka roller kommer ni inte längre behöva? 
  •   Hur ser framtidsprognoser och trender ut?

Genom att analysera och besvara dessa frågor får ni en utgångspunkt till var just ni ska börja med er upskilling och reskilling. 

3 tillvägagångssätt för upskilling och reskilling av medarbetare 

1.)   Frigör tid. I tider som denna då vi snabbt behöver kunna ställa om är vad vi lägger vår tid på viktigare än någonsin. Få bort så mycket administration som möjligt genom att automatisera så mycket som möjligt. Det är en process att skapa bra lärande för anställda och kan tyckas tidskrävande och svårt. Någon som planerar och håller i utbildningen krävs, sen ska den uppdateras, anpassas till de olika individerna och behoven och sen ska lärandet utvärderas.

Med ett bra system behöver det inte bli svårt, utan snarare enkelt och ni kommer kunna automatisera lärande och rapportering på en helt ny nivå. Men ja, att välja lärsystem som passar era behov kan vara knepigt då det finns en hel djungel att välja på. Få tips på vad ni bör tänka på inför valet av lärplattform här eller läs vidare om skillnaderna på olika lärplattformar.    

2.)  Låt socialt lärande vara en del av kunskapsspridningen. Socialt och delat lärande är en viktig del av hur vi lär oss. Även om det kanske inte är något vi alla tänker på så är det sociala lärandet något många av oss är vana vid. Att lära sig genom att prata, diskutera, dela kunskap med varandra har blivit en stor del i dagens digitala värld. Hur många gånger har du inte deltagit i en diskussion på någon social plattform? Eller googlat hur du lagar béchamelsås eller sett en video från youtube där någon visar dig hur du bäst planterar dina tomater? Socialt lärande är när vi lär av varandra helt enkelt.

Att ta det sociala lärande och sätta det i ett företags perspektiv kan göras genom att skapa grupper och kanaler i ditt LMS (Learning Management System) eller lärplattform.  Här kan kunskapen enkelt delas likt i andra sociala kanaler som tex Facebook, men här i ett arbetsperspektiv som gör det smidigt att sortera bland, och integrera med dina andra system.

3.)  Digitalisera lärandet. I dessa snabbt föränderliga tider är det nästan ett måste att lärandet är lättillgängligt, digitalt och enkelt att använda när och var som helst. Gör era vidareutbildningar, kurser, ja allt lärmaterial ni har, digitalt och användbart på mobil och surfplattor såväl som på desktop.

Många av era anställda idag använder google eller youtube när de plötsligt kommer på någonting under sin arbetsdag som de vill kolla upp. Lika enkelt ska det vara att ta upp och lära sig något med ert digitala lärande. För att era medarbetare ska kunna fräscha upp eller lära sig nya skills, är det viktigt att ert lärande är lika smidigt att tillgå och använda som en google sökning. 

Med digital lärande kan du ge dina medarbetare de verktyg de behöver när och var de än befinner sig. Du kan med fördel dela upp lärandet i mindre bitar för att enkelt få in lärandet även under fulla arbetsdagar. Med lättillgängligheten som en digital lärplattform ger, kan ni smidigt hålla era medarbetare engagerade och tillsammans upskilla och reskilla er för både företagets och dina anställdas bästa. 

Vill du veta mer om framtidens arbete och hur ni kan arbeta vidare? Läs mer i vår guide:  ”Future Work Life".