Gratis e-böcker

- få inspiration och nya kunskaper

Utbildning utvecklas och förändras konstant Blandade lärmiljöer, e-utbildning, spelifiering, virtuell verklighet, utbildningssystem och så vidare. Vi söker hela tiden nya kunskaper och trender, som vi sedan förenar med våra egna erfarenheter och delar med oss av till er.

På den här sidan får du en överblick över våra publikationer och kan hämta hem de e-böcker som du är intresserad av.

Guide för att skapa de bästa ombordupplevelserna

Onboarding SV Cover

Hur man skapar det perfekta välkomnandet och onboarding för nyanställda. Få insikter om onboarding och lär dig hur du kan komma igång genom denna omfattande guide.

HR-chefens guide till bättre upplevelse för anställda

Employee Journey SV Cover

Vi måste ta hand om medarbetarnas resa från onboarding till offboarding. Men var börjar du? Vad krävs det? Hur tacklar du utmaningarna? Få svar i vår guide.

Din guide till Preboarding: En trygg start som sitter i länge

Preboarding SV Cover

Du får en gratis e-bok med inblickar på preboarding, en checklista ”How to pre-board” och ett fall om preboarding på Arbejdernes Landsbank.

Din guide till Preboarding: En trygg start som sitter i länge

Reboarding SV guide

Reboarding handlar om att säkerställa att anställda som antingen byter position eller kommer tillbaka efter en frånvaroperiod ges de bästa möjligheterna att fungera och därmed leverera.