Nordic Learning Trends Rapport 2022 Learningbank

Nytt år, nya tag! Så här i början av året är det många av oss som sitter och planerar och försöker verkställa våra utbildningsstrategier i sina organisationer. Låt oss ge dig lite inspiration att komma i gång med de där nya tagen så här i början av året igen. Det kan behövas lite extra inspiration särskillt nu när många återgått till mer isolerat hemarbete igen.

Läs vidare och få ett smakprov från vår årliga undersökning över trenderna i Norden och vad andra inom HR och L&D planerar och funderar över inför för året.

New call-to-action

De 5 största utmaningarna

Nytt för 2022s rapport var att vi frågade de som jobbar direkt med HR vilka deras största utmaningar och prioriteringar är och hur dessa hör samman med lärandet i deras organisationer. Deras fem största utmaningar just nu är:

 1. Har inte tillräckligt med tid för att utarbeta strategier & tänka långsiktigt (34,4%)
 2. Förändringsarbete på grund av störningar i verksamheten (23,4 %)
 3. Mest tid läggs på administration (20,3 %)
 4. Kommunikationsproblem (17,2 %)
 5. Överväldigande arbetsbelastning (15,6 %)

Detta skiljer sig stort från förra årets rapport där den främsta utmaningen var att bygga upp en lärande organisation med rätt kvalificerad arbetskraft:HR- trender 2022Däremot speglas förra årets utmaningar detta års prioriteringar (vilka vi kommer gå in på djupare längre ner i denna text). Men låt oss fortsätta på detta års utmaningar.

Utarbeta strategier & tänka långsiktigt

Du som jobbar inom HR, vet själv hur många olika roller och arbetsuppgifter som faller på era ryggar. Detta är något som togs upp även i rapporten från 2020. Allt från utbildning & utveckling (L&D), employer branding, intern kommunikation, preboarding, onboarding, reboarding och offboarding är bara ett fåtal av alla era arbetsuppgifter. Inte undra på att det kan vara svårt att klämma in strategiarbete och långsiktigt tänkande och heller inte förvånande att det är den största utmaningen i vår Nordic Learning Trends rapport detta år.

Det sagt, är det ändå värt att pointera vikten av att det. Att sätta av tid för att skapa ordentliga strategier är värt det i längden, det kan dessutom göra att ni får mer tid till annat när strategierna väl är på plats.

Hur ser era dagliga arbetsflöden ut? Finns det saker ni kan digitalisera och automatisera? Kan ni tillexempel automatisera er pre- och onboarding? Kanske har ni ännu fler lärandeinitiativ som ni kan automatisera i er lärplattform? Många lärplattformar kan ta hand om flera av dessa saker och ge dig och dina andra HR-kollegor mer tid över till just utarbeta strategier och långsiktigt tänkande.

De 5 främsta prioriteringarna

Som nämnt ovan så speglas utmaningarna från förra årets rapport detta årets prioriteringar en del. Låt oss kolla vilka detta års prioriteringar är:

 1. Reskilling och upskilling (omskolning & kompetensutveckling) av arbetsstyrkan (32.2%)
 2. Skapa mer kompetenta och moderna chefer/managers (31%)
 3. Öka medarbetares nöjdhet (31%)
 4. Stödja hela medarbetarresan (pre-,on-, re- och offboarding) med relevant utbildningsinnehåll (29.9%)
 5. Anställa personer med rätt sorts kompetens (24.1%)

Det är både liknande förra årets topprioriteringar och topputmaningar. Här är prioriteringarna från förra årets rapport:

L&D-trender 2022Att skapa och utbilda mer kompetenta och moderna chefer samt öka medarbetares nöjdhet är nya för i år i topp-fem. De är både helt logiska prioriteringar när vi kollar tillbaka på förra året.

I dessa tider när osäkerheter och förändringar som pandemin dragit med sig är det extra viktigt att chefer och managers har rätt verktyg för att leda sina medarbetare. De måste ha ett flexibelt ledarsätt, som anpassas för hybridarbete såväl som på plats och helt remote och samtidigt lyckas tillgodose sina anställdas behov till utveckling men även psykologiskt välbefinnande.

Men låt oss nu fördjupa oss lite i den största prioriteringen på listan.

Reskilling och upskilling av arbetsstyrkan

Det är inte bara i Norden som reskilling & uppkilling av arbetsstyrkan är en prioritering. Det är det även en prioritering för HR- och L&D-personal och chefer på global nivå.

Två tredjedelar (66 %) av de som arbetar med L&D globalt   fokuserar på att bygga om och omforma sina organisationer enligt LinkedIns Workplace Learning Report 2021. Dessutom har 59 %, gjort re- och upskilling till sin högsta prioritet. En ökning med 15 % från juni 2020.

När det gäller reskilling hittade vi en intressant punkt från Linkedin-rapporten. Det visade sig där att anställda tenderar att stanna kvar nästan dubbelt så länge på företag som satsat på reskilling och utveckling av sin personal inom organisationen.

Det vill säga att anställda i snitt stannar inom ett företag 2.9 år utan möjligheter till utveckling inom företaget men hela 5.4 år om de har chans till att avancera och utvecklas inom företaget.

Nordic learning trends Så varför är reskilling och upskilling så viktigt? Visst har arbetsmarknaden alltid förändrats. Nya jobb har tillkommit och gamla försvunnit. Skillnaden är att just nu går det mycket snabbare än det gjort tidigare och pandemin har skyndat på automatisering och digitalisering.

Inom de närmsta åren kommer 85 miljoner jobb att försvinna och 97 miljoner nya kommer skapas. Både försvinnandet och skapandet av jobb beror delvis på automatisering och digitaliseringen som pågår för fullt.

Det tar ofta längre tid att rekrytera ny arbetskraft än att faktiskt ta till vara på och utveckla de kompetenser som redan finns inom företaget. I många fall finns det inte heller tillräckligt med kompetenser att rekrytera heller. Just därför måste vi anpassa och se till att vidareutveckla och kompetensutveckla den arbetskraft vi redan har så att de möter framtidens behov.

Detta kommer stärka både den enskilde medarbetaren så väl som företaget i stort. Genom reskilling & upskilling kan både individen och organisationen hålla sig i topp.

Hur ser ni på lärandet i förhållande till era största utmaningar och prioriteringar?

Det sista smakprovet från vår Nordic Learning Trends rapport handlar om hur HR- och L&D-personal tänker gällande just sina utmaningar och prioriteringar.

 1. Vi har utarbetat en lärandestrategi för att upskilla och reskilla (kompetensutveckla & vidareutbilda) medarbetarna på grund av våra specifika utmaningar och prioriteringar (28,7 %).
 2. Vi reflekterar och planerar fortfarande hur vi ska hantera våra utmaningar och prioriteringar och skapa lärande som relaterar till dessa (27,6 %).
 3. Vi känner oss i viss mån redo att utveckla framtida kompetens relaterat till våra utmaningar och prioriteringar (25,3 %).

Detta är en ny fråga för detta års rapport. Det positiva här är att de flesta har lyckats göra tydliga strategier för att tackla förändringar och utmaningarna eller kunnat reflektera över dem och planerar för att ta i sig an dem.

Så trotts att ni som jobbar inom HR- och L&D har fullt upp så har många av er trotts detta börjat fundera över hur ni ska lyckas tackla utmaningarna och komma vidare med dem. Det verkar som att anställda i Norden kan se fram emot upsklling och reskilling i framtiden!

Detta var bara ett smakprov från vår Nordic Learning Trends Report 2022. Ladda ner hela rapporten och läs mer om följande:

 • Trender inom HR-tech
 • Digitala vs. fysiska utbildningsevenemang
 • Antal timmar som läggs på personalutbildning
 • Användargenererat innehåll (UGC)
 • De mest populära utbildningsformaten
 • De mest populära färdigheterna och inlärningsprocesserna
 • Utbildningsresultat

future worklife guide