‏Anti-korruption

‏Förbered era anställda och förebygg korruption

‏Utbildningsspelet lär medarbetarna hur de ska agera gällande korruption på ett roligt och engagerande sätt, för att undvika kriser på företaget.

‏Utbildningsspel i anti-korruption

‏Korruption bestraffas hårt och det finns många gråzoner inom området.
‏Hur ser ni till att era anställda har rätt information för att navigera rätt?
‏För att undvika framtida kriser för ert företag behöver ni utrusta medarbetarna med kunskaper i anti-korruption för att undvika fällor i alla typer av scenarier.

‏Anti-korruptionsspelet

‏Utbildningsspelet fungerar som en väckarklocka och skapar medvetenhet som hjälper medarbetarna att stoppa korruption.

‏Vårt utbildningsspel är utvecklat i samarbete med Coop Danmark och deras jurister.

‏På bara 15 minuter kombinerar vi engagerande historier med resultatorienterat utbildningsinnehåll som ser till att era medarbetare får kunskap om ämnen som mutor, underlättningsbetalningar, förskingring, nepotism och intressekonflikter.

Bygg upp varaktigt värde genom fullföljning av hela utbildningsflödet

Anti-korruptionsspelet ingår i Anti-korruption Learning Flow och består av följande module

01. Introduktion

02. Antikorruptionsspelet

03. Gåvor

04.  Nepotism

05. Brush-Up Quiz

Learningbank Lifecycle Platform

En kraftfull plattform för företag att bygga träning till de anställda

Alla learning flows är del av Learningbanks Lifecycle Plattform

Boka personlig demo

Berätta lite om dig så visar vi dig mycket mer från oss. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter din registrering.

‏Är ni redo för att ta ett stort steg med er utbildning och forma morgondagens medarbetare?