‏DISC Ledarskapsutbildning

‏Lär dig om dig själv och om de du leder

‏Förståelse för ledarskap och hur du får fram det bästa hos varje medarbetare är grundläggande för långsiktig framgång. Flödena i vår DISC-utbildning ger chefer ökad kompetens för att samarbeta med andra chefer, samt att delegera, motivera och utveckla personalen för framtiden.

‏Varför använda DISC?

‏Att vara chef kommer med mycket ansvar – särskilt när det gäller personalhantering. Chefer måste inte bara ha förståelse kring sin egen ledarstil utan även kunna förstå personerna som de leder för att kunna stärka och motivera dem. Utan information om t.ex. persontyper, som DISC ger, har inte chefer möjlighet att effektivt hjälpa och utveckla sina medarbetare.

‏Hur DISC-utbildningen används i praktiken

‏Syftet med detta utbildningsflöde är att ge chefer verktyg som de kan använda i sitt dagliga arbete efter genomförande av DISC Management Assessment. DISC utbildningsflöde har utvecklats i nära samarbete med DISCnordic och Carlsbergs chefsutbildning. Genom interaktiv utbildning får chefer hitta lösningar på utmaningar, göra val och ta emot återkoppling utifrån sin egen DISC-stil.

‏Bygg upp varaktigt värde genom fullföljning av hela utbildningsflödet

‏DISC-kursen ingår i utbildningsflödet Kommunikation och består av följande moduler

01. inledning

02. disc på arbetsplatsen

03. disc för chefer

Learningbank Lifecycle Platform

En kraftfull plattform för företag att bygga träning till de anställda

Alla learning flows är del av Learningbanks Lifecycle Plattform

Boka personlig demo

Berätta lite om dig så visar vi dig mycket mer från oss. Vi kontaktar dig så snart som möjligt efter din registrering.

‏Är ni redo för att ta ett stort steg med er utbildning och forma morgondagens medarbetare?